Øystein Blix Foto: Marius Fiskum

Lav økonomi = lave honorarer

Øystein Blix svarer Jan-Ole Otnæs i Kulturrådet.

Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Kulturrådet ved Jan-Ole Otnæs har kommet med tilsvar på hvorfor tilskuddet til flere jazzklubber blir kuttet, og trekker fram flere ting: 1. Dårlige søknader, 2. For lave honorarer, 3. Få profesjonelle musikere og 4. Mangel på ambisjoner og visjoner.

Les også: Har Norsk kulturråd sluttet å swinge?

Når det gjelder punkt 1: Svært få jazzklubber har ansatte medarbeidere, og der dette er tilfelle dreier det seg om små stillinger. De aller fleste drives på frivillig basis. Dette er i motsetning til de fleste jazzfestivalene. Disse har mye større administrative apparater til å gjøre dette arbeidet.

Punkt 2: I og med at klubbene får såpass mye mindre støtte er det vanskelig å utbetale større honorar enn det gjøres – det viktigste for de som driver klubb er å gå i balanse fra år til år, og meg bekjent er det ikke mange klubber som sitter og bygger opp enorme egenkapitaler fordi det ikke bruker de midlene de blir tildelt. Lyd, lys, leie av lokale, overnatting og stemming av piano ++ skal også betales av de samme midlene.

Les også: – Dramatisk kutt

Punkt 3. Her er det definisjonsspørsmål om hva en profesjonell musiker er: Det er ikke mange jazzmusikere i Norge som lever 100% av musikk – svært mange har andre inntekter ved siden av. Det er også et krav fra Kulturrådet av klubbene skal presentere for og med unge musikere og presentere lokale musikere. Mange av disse er ikke profesjonelle på det tidspunkt de blir presentert, men flere av de ender kanskje opp som profesjonelle musikere (avhengig av definisjon) etter hvert.

Les også: Få profesjonelle musikere, lave honorar og dårlige søknader

Punkt 4: Mangel på ambisjoner og visjoner: Kulturrådet stiller flere krav om hva som skal presenteres på klubbene, jazzsentrene stiller krav om det samme, og økonomien til klubbene begrenser mulighetene til å presentere ambisjoner og visjoner på nivå med festivaler: Festivalprofiler, bestillingsverk for kjente musikere fra hele landet mm er ikke like egnet for klubber som presenterer konserter hele året. Det hadde vært hyggelig om kulturrådet kunne gitt en nærmere spesifisering av det de syntes mangler, slik at klubber rundt i Norge kan spisse søknader til neste korsvei.

Øystein Blix er jazzmusiker, daglig leder for Tromsø jazzklubb og lektor ved musikkonservatoriet i Tromsø, UiT.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.