Blå - uteservering x

Ny undersøkelse: – Kultur er et konkurransefortrinn

Som et apropos til det mange oppfatter som en svekking av kulturdekningen i media om dagen, bringer Ballade her videre en artikkel fra nettstedet til Statsbygg. En fersk opinionsundersøkelse utført på vegne av Statsbygg viser nemlig at andelen nordmenn med høyere utdannelse er i kraftig vekst, og at disse vil ha kultur i sitt nærmiljø – fordi det skaper trivsel og økonomiske verdier.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Norge er en kunnskapsnasjon og kommuner som satser på kultur vil vinne kampen om de beste hodene og de beste bedriftene. Statsbygg har høstet betydelig erfaring med bruk av kultur i større byutviklingsprosjekter, og tre gevinster er særlig viktige:
* Kultur skaper økonomiske verdier
* Kultur skaper trivsel
* Kultur skaper identitet

Denne erfaringen er nå samlet i en veileder som i sommer går til alle landets kommuner. Veilederen byr på råd og nyttig kunnskap for kommuner som er i eller står foran omstilling. Odda og Narvik er eksempler på industrikommuner i endring som aktivt bruker kultur i omstillingen. Ordfører Toralv Mikkelsen i Odda betegner prosessen som like brutal som da Odda gikk fra bondesamfunn til industrisamfunn.

— Når kulturlivet blomster, følger næringslivet etter. Men når kulturliv, næringsliv og det offentlige møtes i en felles satsing, skapes det store verdier, menneskelig og økonomisk, sier May Balkøy, direktør for plan og utredning i Statsbygg.

Ni av ti akademikere sier kulturtilbudet er viktig for valg av bosted. Denne tydelige holdningen kommer frem i en undersøkelse gjennomført av MMI på vegne av Statsbygg. Undersøkelsen ble gjennomført i uke 22 og inkluderer et landsrepresentativt utvalg på 1003 respondenter.

— At folk flest og akademikere spesielt setter kultur høyt, er et viktig signal til kommuner, kulturinstitusjoner og det private næringslivet. Vi håper veilederen skal inspirere enda flere kommuner og private rundt om i landet til å samarbeide om kulturprosjekter i by- og tettstedsplanleggingen, sier Balkøy.

I følge undersøkelsen er det få geografiske forskjeller når det gjelder hvor fornøyde folk flest er med sin kommunes kultursatsing. Unntaket er Nord-Norge: Nordlendingene er klart mest misfornøyde med kulturtilbudet i sin kommune.

— Selv om kommunene i nord scorer lavt, så er det positivt at Narvik går foran som et godt eksempel på hvor mye kulturrikdom Nord-Norge har å by på. Mitt håp er at veilederen vil stimulere både private og offentlige aktører til å hente ut gevinster fra det store potensialet landet vårt byr på, sier Balkøy.

Redaksjonell note: Artikkelen er bragt videre med vellvillig tillatelse fra Statsbygg, og kan i sin opprinnelige kontekst leses her.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev