John G. Bernander, NRK

SSO-direktøren: – Uforståelig av NRK

Direktør i Stavanger Symfoniorkester, Thorstein Granly, er opprørt over at kringkastingsjefens beslutning om å legge ned kulturjounalist-stillingen i Rogaland. – Her må det ligge en brist i vurderingen. Innsparingen av et årsverk er ikke det samme som å radere vekk kulturdekningen for en hel region, skriver Granly, som her oppforder Bernander til å tenke mer langsiktig: – Det er skuffende, demotiverende og komplett uforståelig at NRK legger ned kulturarbeidet nå. Det er på høy tid at NRK sier noe om hvilke ambisjoner de har med EUs valg av Norge som vertskapsland for europeisk kulturhovedstad i 2008, mener Granly.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Thorstein Granly, direktør, Stavanger Symfoniorkester

Kringkastingssjef Bernander forsvarere nedbemanningen av NRKs kulturavdeling med 10 årsverk på Dagbladets debattsider 24. juni.

Manglende økning av lisensinntekten må nødvendigvis føre til mindre egenproduksjon og dermed behov for færre ansatte, er forklaringen.

For halvannet år siden opprettet NRK en lenge etterlengtet kulturjournaliststilling med base i Rogaland. Dette ble oppfattet som et første steg mot en kvaltitativ og bred dekning av det som skal skje i forbindelse med Stavanger 2008.

Nå ser det ut til at NRK velger å trekke denne stillingen tilbake. Her må det ligge en brist i vurderingen. Innsparing av et årsverk er ikke det samme som å radere vekk kulturdekningen for en hel region. Rogaland kan i løpet av de siste 10 årene vise til en kultursatsing som er innovativ, modig og fremtidsrettet.

Eksempler på dette er det nylig åpnede samtidskunstsenteret Tou Scene, status som europeisk kulturhovedstad i 2008 og åpning av nytt konserthus i 2010.

Bernander ivrer etter å trekke frem NRK som det største og mest kompetente redaksjonelle kulturmiljøet i Norge. Som øverste ansvarlige for høykompetansen bør han se hvilke flotte utfordringer hans fagmiljø kan få med europeisk kulturhovedstad. Han bør også vite at godt journalistarbeid krever god lokalkunnskap og grundig arbeid i felten over tid.

All Oslo-dekningen i riksmediene viser en overtydelig sammenheng mellom hvor man bor og arbeider, og hvilke saker som blir prioritert. I innlegget viser Bernander til flere regionale redaksjonsmiljø, men nevner ikke Rogaland med et ord.

Det er skuffende, demotiverende og komplett uforståelig at NRK legger ned kulturarbeidet nå. Ambisjonene for kulturbyåret er lagt meget høyt og flere store prosjekt igangsettes allerede til høsten. Målet er å pløye dypt og etablere verdifull vegetasjon som danner et nytt og betydelig oppgradert kulturlandskap.

Dekning av slike begivenheter ligger dypt forankret i NRKs vedtekter som allmennkringkaster, og dypt forankret i organisasjonen, trodde jeg. Det er på høy tid at NRK sier noe om hvilke ambisjoner de har med EUs valg av Norge som vertskapsland for europeisk kulturhovedstad i 2008.

Innlegget er også trykket i Dagbladet, og bringes her videre med artikkelforfatterens velvillige tillatelse.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev