Larry Bringsjord (på Midem) 2003

FONO om NRK: – Vi nærmer oss en smertegrense

– Det er for ille om de såkalt smalere genrene nok en gang må lide, bare for at dagens NRK-ledelse skal ta amerikaniseringen av norske medier enda et hakk videre, sier en oppbragt Larry Bringsjord i FONO. Bringsjord mener at det går en klar grense for hva en allmennkringkaster bør tillate seg, og føler at Bernander & co. med den siste tidens kultur-kutt er i ferd med å trå over denne grensen.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Jeg har akkurat kommet tilbake fra et bransjetreff i utlandet, og ble møtt med disse nyhetene først fredag, sier en oppbragt Larry Bringsjord, som er formann i FONO – Foreningen Norske Plateselskaper.

— Det ser ut til at NRK er i ferd med å sparke noen av sine flinkeste, yngre medarbeidere, med stor ekspertise på bl.a. samtidsmusikk og klassisk. Det vil være for ille om de såkalt «smalere» genre nok en gang må lide, bare for at amerikaniseringen av norske medier skal tas enda et hakk videre.

Bringsjord kom tidligere i år hjem fra Hollywood, og opplevde da at medietilbudet var tilnærmet identisk med det som spilles på alle de største kanalene i Norge.

— Det synes jeg er ganske skummelt, når vi tenker på at 99 % av mediene i USA domineres fullstendig av store, kommersielle krefter. Det kan umulig være en allmennkringkasters oppgave å gå i spissen for en slik utvikling.

FONO står som utgiver av en betydelig del av den såkalt «smalere» musikken her hjemme, og reagerer kraftig på at det nok en gang er denne musikken som skal svekkes.

— NRK skal etter planene fjerne ti årsverk fra Kulturavdelingen. Etter min og FONOs mening burde de snarere plusset på med ti nye kulturmedarbeidere, nettopp for å demme opp mot denne utviklingen. Det er ikke akkurat noe positivt signnal, når NRK-ledelsen snarere velger å svekke og skvise ut sin egen eksperttise.

— NRK gjør på mange områder og på mange måter en utmerket jobb, men synes i stigende grad å være nærmest hysterisk opptatt av lønnsomhet og rating, mener FONO-formannen. – Det er en utvikling som vi også har sett i BBC, men da skjedde det tross alt under Thatcher-perioden. NRK synes i dag å være fiksert på sin virksomhet som en forretningsidé snarere enn på mangfolds- og folkeopplysningstanken.

— Vi trenger ikke enda mer Topp Førti-programmer i norske medier, og vi trenger absolutt ikke ytterligere forflating av musikktilbudet. Rating-tekningen og higenen etter markedsandeler er nå så dominerende at det begynner å bli vanskelig å skille mellom NRK og de kommersielle kanalene. Det går klart en grense for hva en allmennkringkaster bør kunne tillate seg, og etter mitt syn er denne grensen hårfint nærme nå. NRK må kunne gi lytterne et tilbud som også omfatter samtidsmusikk. Det er nok av andre aktører som formidler Britney Spears til radiolytterne.

Også innad i NRK har man reagert kraftig på NRK-ledelsens spareplaner og prioritering av f.eks. sportssendinger. Sammen med de foreslåtte endringene og kuttene i Dagbladet kan det synes som markedstankegangen er i ferd med å ta noe av et strupetak på kulturfeltet.

Ballade kommer ytterligere tilbake til saken over helgen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev