Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) vil blant annet styrke kunstnerøkonomien, løfte likestilling og mangfold og gi frivilligheten full momskompensasjon. (Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor)

Kulturbudsjettet 2022: Trettebergstuen vil øke kulturbudsjettet med 100 millioner

Regjeringa foreslår 150 millioner til full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og 100 millioner mer til kultur og likestilling.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Regjeringen foreslår å øke kulturbudsjettet med 100 millioner kroner, og vil sette av 59 millioner til å styrke kunstnerøkonomien.

I pressemeldingen fra Kulturdepartementet sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen at hun er glad for å kunne gi denne kunstnerne et etterlengtet løft.
– Pandemien har vist hvor små marginer kultursektoren har å gå på, og hvor spesielt sårbare og utsatte kunstnere er som gruppe. Mange har sammensatt økonomi med usikre inntektskilder og ustabile arbeidsmuligheter.

I tilleggsproposisjonen til det nasjonale budsjettet for 2022 foreslår regjeringen også å øke momskompensasjonen med 150 millioner kroner, og dermed sikre full momskompensasjon for de frivillige organisasjonene allerede neste år.

– Med dette peker vi ut en tydelig retning for hva denne regjeringen ønsker. Vi prioriterer frivillighet, og er opptatt av at det frivillige Norge skal ha gode vilkår for å gjøre det de er best på. Denne økningen betyr mer penger til aktivitet i hele landet, sier Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsministeren vil også løfte likestilling og mangfold i budsjettet, og starter det hun kaller en satsing på mediemangfold, pressefrihet og ytringsfrihet.
– Vi styrker den undersøkende journalistikken samtidig som vi ser til at lokalavisene har gode kår.

I følge kulturdepartementet er de 100 millionene fordelt slik på kulturbudsjettet:

59 millioner kroner til å styrke kunstnerøkonomien
33,2 millioner kroner fordelt på 100 nye kunstnerstipend
20 millioner kroner til Norsk kulturfond. 10 millioner går til ordningen for musikkfestivaler og 10 til ordningen for turné- og virksomhetstilskudd for musikere, artister og band.
4 millioner til etablerte scenekunstkompani
1,8 millioner kroner til Fond for lyd og bilde

15 millioner kroner ekstra til film
8 millioner kroner til filmfondet
5 millioner kroner til Bygdekinoen
2 millioner kroner til Samisk filminstitutt (ISFI)

11 millioner ekstra til likestilling
5 millioner til likestillingssentra
2 millioner kroner til likestillingsorganisasjoner
2 millioner til LHBTIQ-organisasjoner
2 millioner kroner til et mannsutvalg

10 millioner ekstra til journalistikk
8 millioner kroner ekstra i mediestøtte til lokalaviser
2 millioner kroner til Senter for undersøkende journalistikk

5 millioner kroner til markeringa av 1000-års jubileet på Stiklestad i 2030
2 millioner kroner til Stiklestad nasjonale kultursenter. Regjeringa ønskjer at SNK får ei nasjonal rolle i jubileet.
3 millioner til jubileumstiltak i samband med 1000-års jubileet fram mot 2030

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.