Kulturbudsjettet 2022: Trettebergstuen vil øke kulturbudsjettet med 100 millioner

Regjeringa foreslår 150 millioner til full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og 100 millioner mer til kultur og likestilling.