Stortinget (Foto: Wikipedia)

Flere veier rundt kulturrådsloven

I fjor snodde nasjonalforsamlingens lovgivere seg rundt kulturrådsloven ved å lokke med friske penger. I år velger de en annen vri.

Kalender

Oslo Operafestival OPERAKONSERT

17/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Oslo Operafestival OPERAPERLER

17/09/2021 Kl. 21:00

Oslo

Oslo Operafestival – Lørdagsopera

18/09/2021 Kl. 15:30

Oslo

– Det har jeg fått høre, den var vel i grenseland. Grunnen til at det ikke ble mer bråk da var vel at vi kom med friske penger.
Sitatet over er KrFs kulturpolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevolds forsvar av Stortingets diktering av Kulturrådet i budsjettet for 2015.
Det Bekkevold har “fått høre” er at Stortingsvedtaket om at Kulturrådet skulle gi ti millioner ekstra til “ensembler, kor og det frie feltet” og to millioner til Oslo Kirkemusikkfestival var et brudd på kulturrådsloven. Kulturrådsloven er vedtatt av Stortinget og slår altså fast rådets uavhengighet.

Geir Bekkevold, Foto: Stortinget

Geir Bekkevold, Foto: Stortinget (Foto: )


Lovens § 5 om instruksjonsmyndighet sier at “Rådet er faglig uavhengig i sitt arbeid. Rådet kan ikke instrueres når det gjelder enkeltvedtak om fordeling av tilskudd”. (Loven ble vedtatt i 2013, året før Stortingets første omgåelse.)
Siden det å protestere mot stortingsflertallets omrokkeringer før jul i fjor også ville stemplet protestantene som kulturkuttere, siden instruksjonen ble gjort med friske midler, ble det ikke annet bråk enn at Bekkevold har blitt minnet på saken noen ganger.
I år oppstår en lignende situasjon, men med en vri. Årets variant vil i følge Bekkevold hindre at det kommer nye påstander om lovbrudd. I stedet for å instruere Kulturrådet om å bevilge penger til gjøglerteateret Stella Polaris, som i løpet av de siste årene har opplevd kutt som truer med å legge virksomheten død, innstiller nå familie- og kulturkomiteens flertall på å redde Stella Polaris ved i stedet å instruere Kulturdepartementet om å gi ensemblet penger.
– Stella Polaris fikk beskjed fra Kulturrådet om at støtten skulle fases ut. Da ville de stått uten statlig støtte. Støtten de får fra fylke og kommune ville ikke på langt nær være nok. Da fant vi en annen løsning. Vi valgte å omdisponere ved å flytte dem over fra Kulturrådet til Kulturdepartementets budsjett, til samme posten der Grenland Friteater befinner seg, sier Bekkevold fra KrF.
Les familie og kulturkomiteens innstilling om bevilgninger på Statsbudsjettet 2016, kapittel under Kulturdepartementet
Dermed skulle det ikke bli klager om lovbrudd, siden prinsippet om armlengdes avstand, som er ment å sikre Kulturrådets uavhengighet, ikke gjelder overfor departementet.
Dersom dette blir Stortingets måte å styre og omgjøre rådets vedtak i fremtiden, spørs det om ikke anklagene likevel kommer til å komme.
– Vi er forhindret fra å diktere Kulturrådet. Eneste mulighet var å flytte Stella Polaris over fra Kulturrådet og til KUD. Der har vi politisk styring, sier Bekkevold.
Hege Haukeland Liadal, Foto: Arbeiderpartiet

Hege Haukeland Liadal, Foto: Arbeiderpartiet (Foto: )


Hege Haukeland Liadal, som representerer Ap i familie- og kulturkomiteen, kaller grepet som nå tas av flertallet “ufint”.
– De sier en ting, men gjør noe helt annet, sier hun
Liadal hevder at innstillingen fra Stortinget er støttepartienes forsøk på å reparere regjeringens kulturkutt, som ligger bak flyttingen av Stella Polaris over til departementets budsjett. Ap-kulturpolitikeren er aller mest opprørt over at Kulturrådets pott for musikkensembler og kor kuttes med en sum tilsvarende den bevilgningen Stella Polaris skal få av departementets pengesekk.
– Vår løsning er å legge inn nok penger til at også viktige ensembler som Stella Polaris skal få støtte, sier hun.
Slik formulerer kulturkomiteen sitt forsøk på redde gjøglerne fra Vestfold:
Flertallet har merket seg at Norsk kulturråd vil stoppe drifts- og prosjektstøtte til Stella Polaris i 2016. Flertallet er redd for at dette kan bety slutten på gjøglerteateret som har en historie fra 1985. Flertallet viser til at gjøglerteateret har gledet mange både i inn- og utland gjennom disse årene. Flertallet foreslår på denne bakgrunn å gi Stella Polaris et tilskudd på 0,5 mill. kroner via kap. 324 Musikkformål post 78 (i departementets budsjett, red.anm). Kap. 323, post 55 Musikkensembler og kor i det frie kulturfeltet, reduseres økningen tilsvarende med 0,5 mill. kroner (i Kulturrådets budsjett, red anm).
kulturkomiteen

Kulturkomiteen (Foto: )


Betinget gjøglerglede
Hos Stella Polaris møter vi betinget optimisme etter Stortingets redningsaksjon. Per Spildra Borg, som er kunstnerisk leder for Stella Polaris sier at den halve millionen kan holde virksomheten i gang frem til sommeren 2016, men at støttenivået fra før nullingen på 1,3 millioner må til for å finansiere ensemblets virksomhet som spenner fra barneaktiviteter, gateopptredender, drift av aktivitetshus i Sandefjord, internasjonalt samarbeid og samtidsforestillinger.
Ensemblet får også støtte fra Sandefjord kommune Vestfold fylkeskommune, og Kulturrådets støtteordning for friluftsspill (som er en annen pott enn den de er nullet fra).
 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev