© Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as

Politisk detaljstyring ok bare pengene er friske

Stortinget instruerer Norsk Kulturråd til å gi mer penger til Oslo Kirkemusikkfestival, ensembler og kor i 2015. I følge Krf er det et signal om at politikerne ikke gir fra seg kulturpolitikken, til tross for det lovpålagte prinsippet om rådets uavhengighet.

Kalender

Oslo Operafestival OPERAKONSERT

17/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Oslo Operafestival OPERAPERLER

17/09/2021 Kl. 21:00

Oslo

Oslo Operafestival – Lørdagsopera

18/09/2021 Kl. 15:30

Oslo

Blant endringene Stortinget har gjort i regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2015 finnes to musikkrelevante påplussinger til Kulturfondets post 55:

– Tilskudd til ensembler, kor og det frie feltet 10 000 000
– Økt festivalstøtte til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2 000 000

Både mottakerne og Kulturrådets leder ønsker nye penger velkommen, men hvordan rimer Stortingets instruksjon av rådet med prinsippet om armlengdes avstand mellom politikerne og forvalterne av kulturpengene?

Prinsippet er nedfelt i kulturrådsloven, som trådte i kraft i 2013. Loven slår fast at politikerne skal «legge forholdene til rette ved å stå for de overordnede målene” og at rådet, som “besitter fagkompetansen” så skal «avgjøre hvem og hva som skal få støtte fra en avsetning”.

Tydeligere?
Da Kulturrådets leder, Yngve Slettholm, ønsket loven velkommen i juni i fjor sa han at den gjør rådets faglige selvstendighet tydeligere, og at “det er helt avgjørende at vi som kollegialt organ kan fordele tilskudd på kunst- og kulturfaglig grunnlag, frigjort fra politiske beslutningsprosesser.”

bekkevold

Vi har vist at det er mulig å løfte saker politisk og at vi ikke gir fra oss kulturpolitikken, sier KrF-politiker Geir Bekkevold til Ballade (Foto: )

I følge Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsmann for Krf, nestleder i Stortingets kulturkomite og forkjemper for de to påplussingene (og forøvrig Slettholms partifelle), ligger Stortinget på riktig side av kulturrådsloven.

– Dette er vurdert, og vi ligger på rett side av lovverket. Det var viktig for oss å peke på at det er akkurat disse tiltakene vi vil løfte, og vi har forventning til at Kulturrådet lytter til det. Vi har vist at det er mulig å løfte saker politisk og at vi ikke gir fra oss kulturpolitikken, sier Bekkevold.

Ballade kontaktet Ynge Slettholm med spørsmål om ikke dette var et eksempel på utidig inngripen i rådets virksomhet fra Stortingets side.

Slettholm sier at Ballades spørsmål er “interessant”, men ønsker ikke å kritisere vedtaket før det er tolket av departementet og nedfelt i tildelingsdokumentet som departementet sender til rådet etter at et nytt budsjett er vedtatt i Stortinget.

– Det er tildelingsbrevet som er vårt styringsdokument, sier Slettholm.

det i det minste slik at det kommer friske midler og ikke slik at Stortinget forteller oss hvordan vi skal disponerer innenfor en forhåndsdefinert ramme

Det i det minste slik at det kommer friske midler, og ikke slik at Stortinget forteller oss hvordan vi skal disponerer innenfor en forhåndsdefinert ramme, sier Yngve Slettholm. (Foto: )

Når vi spør konkret om de to vedtakene svarer han at de 10 millionene til ensembler, kor og det frie feltet «ser uproblematiske ut da det dreier seg om et tilskudd til områder og ikke til konkrete mottaker».

– Når det gjelder økningen på to millioner til Oslo Kirkemusikkfestival avventer vi signalene fra departementet. I den grad dette skulle være et problem er det i det minste slik at det kommer friske midler og ikke slik at Stortinget forteller oss hvordan vi skal disponerer innenfor en forhåndsdefinert ramme.

Ifølge Slettholm blir instruksjoner fra politisk hold om hvordan fondet skal disponere penger “helt uhåndterbart” hvis politikerne krever omdisponeringer uten å utvide rammene.

Det hører med til historien at Ballade tidligere i høst omtalte et løfte fra H/Frp-regjeringen fra 2013 om å gi 3 millioner mer til instrumentinnkjøp for unge amatører. Begrunnelsen som ble gitt da instrumenttilskuddet til slutt ble strøket var at bevilgningen ville ha brutt med prinsippet om at Norsk kulturråd ikke skal instrueres i detalj om hvordan fondet fordeler penger. Slettholm sa da til Ballade at det hadde vært «en utidig inngripen i kulturrådets selvstendighet å få dette fra politisk ledelse”.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Redaktør

Periskop

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev