© Norsk kulturråd

Passe prinsipiell

Kulturrådets leder Yngve Slettholm velger å være det han kaller ”passe prinsipiell” når han etterkommer Stortingets økning i støtten til Oslo Kirkemusikkfestival med to millioner, til tross for kulturrådslovens krav om avstand mellom bevilger og forvalter.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Budsjettforliket mellom regjeringen og dens støttepartier i Stortinget før jul ga Oslo Kirkemusikkfestival en økning på to millioner kroner.
Vi var til stede ved Kulturrådets møte mandag, hvor tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet ble behandlet. Spørsmål om armlengdes avstand var ikke oppe som eget tema under møtet, men til Ballade uttaler kulturrådsleder Yngve Slettholm at han ikke ser noen faglige grunner til at Oslo Kirkemusikkfestival ikke skal få påslaget som kom ut av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2015.
Ballade har tidligere stilt spørsmålet om ikke denne instruksjonen fra Stortinget er i strid med kulturrådsloven, som trådte i kraft i 2013. Loven slår fast at det er politikernes oppgave å “legge forholdene til rette ved å stå for de overordnede målene” og at Kulturrådet, som “besitter fagkompetansen” så skal “avgjøre hvem og hva som skal få støtte fra en avsetning”.
Slettholm velger å være det han kaller ”passe prinsipiell” i sin holdning til framgangsmåten Stortinget har valgt. Det vil i praksis si å si ja takk, så lenge det kommer friske midler.
– Når vi nå har fått friske midler så har rådet ingen problemer med å kanalisere pengene videre til tiltak som vi likevel har gitt vårt kvalitetsstempel, sier han, med henvisning til at rådet allerede støtter Oslo Kirkemusikkfestival.
– Den har jo fått et tilskudd og nå kommer det mere penger til festivalen. Det er ingen faglige argumenter mot at Oslo Kirkemusikkfestival skal få mer støtte.
– Sånn sett er jeg fortsatt så passe prinsipiell at så lenge det kommer friske midler så er det mindre problematisk enn om det kommer som føringer innenfor eksisterende budsjettrammer.
– Er denne måten å instruere Kulturrådet på, som Stortingsbehandlingen innebærer, i samsvar med kulturrådsloven?
– Det kan man spørre om. For det første er det finanskomiteen som har diskutert dette. Den har kanskje ikke loven om Norsk Kulturråd som sitt mest presente dokument. Hvis dette skulle være i strid med loven, så er spørsmålet hvilken hensikt det skulle ha å problematisere dette annet enn at politikerne på Stortinget, og særlig kulturkomiteen, er klare over disse problemstillingene.
Slettholm sier likevel at saken inneholder elementer som ”på sikt” må løses i både Stortinget og i Kulturrådet.
– Husk at loven ikke inneholder noen sanksjonsmidler, sier han.
Slettholms konklusjon er at en problematisering av påplussingens forhold til loven blir et hypotetisk spørsmål så lenge det er formål Stortinget ønsker å tilgodese og så lenge det følger med ekstra penger.
– Er prinsippet om armlengdes avstand fortsatt viktig for dere?
– Ja, det er jo lovfestet, det er jo det loven er der for.
 

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev