Yngve Slettholm (Foto: Ivar Kvaal/Norsk kulturråd)

"Stortinget gir med den ene hånden, og tar med den andre."

Det er selvmotsigende og uryddig, skriver leder Yngve Slettholm i Kulturrådet i denne kommentaren til diskusjonen om Kulturrådsloven

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Stortinget gir med den ene hånden, og tar med den andre. De plusser på fem millioner i Kulturfondet til kor og musikkensembler i finansforliket. Kulturkomiteen tar så en halv million av dette over på en fast post på statsbudsjettet og gir det til Stella Polaris som tidligere har fått årlig tilskudd fra Kulturfondet.
Les også: Flere veier rundt Kulturrådsloven
 
Samtidig kritiserer flertallspartiene i kulturkomiteen helt korrekt  sine kolleger i finanskomiteen for å plassere KKKK festivalen, som naturlig hører inn under Kulturrådets festivalordning, på en fast budsjettpost.
 
Dette er selvmotsigende og uryddig, og det vil bli problematisk dersom stortingspolitikerne gjør dette til en etablert praksis i årene framover. Slike vedtak reverserer den opprydningsprosessen mellom politiske myndigheter og Kulturrådet som både den nåværende og foregående regjering har lagt opp til.
Yngve Slettholm er leder i Norsk Kulturråd

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev