Litauiske Lina Lapelyte skrev verket Candy Shop - The Sircus for Borealis-fremføring i 2015 Foto: http://www.linalapelyte.com/

Ber for bestillingsverkstøtte

Ti sentrale institusjoner innen samtidsmusikken ber for fortsatt støtte til utenlandske bestillingsverk. Evnen til å hevde norske samtidsensembler ute er svekket, i følge brevet, som er sendt Kulturrådet.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

I brevet, som gikk til Kulturrådet i november, appellerer en gruppe ensembler og festivaler om at støtten til “bestillingsverk fra profilerte komponister utenfor Norge”, må fortsette.
I følge brevet markerer de siste tildelingene fra Kulturrådets faglige tildelingsutvalg for bestillingsverk et brudd med en støttepraksis som har gjort det mulig for norske samtidsensembler å nå ut til det internasjonale konsert- og festivalmarkedet.
Støtten til utenlandske bestillingsverk har i følge brevskriverne spilt en avgjørende rolle for at norske ensembler og festivaler for samtidsmusikk for alvor har markert seg internasjonalt.
De siste tildelingsrundene fra Kulturrådet har i følge brevet vist en tendens til en favorisering av bestillingsverk fra norske komponister.
Kulturrådet vil ikke kommentere brevet overfor Ballade.
Positivt også for norske komponister
Man skulle kanskje tro at norske komponister er glade for Kulturrådets kutt i støtte til utenlandske komponister. Men i følge brevet er det tvert i mot slik at støtte til utenlandske bestillingsverk har “svært positive ringvirkninger for norske komponister”.
Dette henger sammen med at ensemblene tar med seg norsk musikk i konsertrepertoaret de skal spille i utlandet, men at det er støtten til bestillingsverk av kjente internasjonale komponiststørrelser som gir dem tilgang til festivalen. Uten denne tilgangen blir heller ikke den norske musikken spilt.
Det samme gjelder for samtidsfestivaler i Norge, som tidligere fikk støtte til å bestille komposisjoner fra utenlandske komponister.
“Når norske ensembler, festivaler og komponister fratas muligheten til å sette sitt kunstnerisk virke i en internasjonal kontekst, reduseres de positive synergieffektene som er beskrevet over. Vår evne til å nå ut til det internasjonale konsert- og festivalmarkedet, og slik kunne hevde oss i toppen av europeisk musikkliv innen vår sjanger, er svekket”, konkluderer brevet.
Skaffer oppdrag ute
Maria Fonneløp, som leder CIKOS (Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada, en av aktørene som har signert brevet til Kulturrådet) sier at for enkelte festivaler ute er urfremføringer svært viktige.
– Og når vi reiser til utlandet, tar vi alltid med oss norsk musikk på programmet, sier Fonneløp.

Tine Rude


Tine Rude sier at festivalen hun er daglig leder for, Borealis i Bergen, ikke mottok støtte til bestillingsverk etter at søknaden ble levert i mars.
– Signalet fra Kulturrådet er at de ikke prioriterer ikke-norske komponister. Dette mener jeg er svært kortsiktig tenkning i en tid hvor det stadig oppfordres til større eksport for norske musikere og ensembler. Å kunne bestille verk av internasjonale interessante komponister, spesielt for fremføring av norske ensembler, er en unik måte å få norsk musikk presentert på, også utenlands.
Rude sier at hun har håp om støtte etter at ny søknad ble levert nå i desember.
– At vi ikke mottar støtte kan være en kunstnerisk vurdering, men tilbakemeldingen er tydelig på at det ikke gis støtte til ikke-norske komponister og det er det som er urovekkende. Vi har mottatt avslag på samtlige søknader med ikke-norske komponister i år. Flere av disse skulle skrive verk for norske ensembler.
Støtten til bestillingsverk fra Kulturrådet finansierer, i følge Rude, vanligvis komponistens honorar. Hun nevner en rekke konserter på Borealis som har vært finansiert på denne måten de siste årene.
– Brainer 2013, Francois Sarhan 2014, Lina Lapelyte 2015 er gode eksempler på internasjonale komponister som har skrevet verk for fremføring på Borealis.
– Hvorfor er det rimelig at Norsk Kulturråd skal støtte utenlandske komponister?
– Norge er et lite land. Om alle landets festivaler, arrangører og ensembler bare skal bestille verk av norske komponister, uten hensyn til hvem som passer best eller utfordrer ensemblet eller festivalen i størst grad, syns vi det er feil retning å gå. Å kunne presentere unike internasjonale stemmer i en norsk kontekst burde være en styrke, svarer Rude.
– Når det er sagt er det flere norske komponister som hvert år skriver og får fremført ny musikk på Borealis, og som vi svært stolte av og som vi også søker, og til tider, mottar støtte til.
Kulturrådet ønsket ikke å kommentere brevet overfor Ballade da vi kontaktet dem rett før jul.
– Vi har mottatt brevet, og har foreløpig sendt et kort svar på e-post til avsender. Vi vil svare Ny Musikk direkte og har ingen kommentarer ut over det nå, sa Rannveig Sjøvaag Hervik i Kulturrådets musikkseksjon.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev