Nå kan arrangører få støtte til bedre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

NKA utlyser tilskudd på inntil 30 000 kroner.

Korforbundet gir penger til menn som starter mannskor

Forbundet håper filmen For vi er gutta skal inspirere til mannskorbølge.

Kor og korps kan få NOPA-støtte til konsert i #hørnorsk-uka

Organisasjonen lyser ut inntil 10 000 kroner i konsertstøtte.

Nye retningslinjer for bestillingsverk- og produksjonsstøtte fra Kulturrådet

Det vi blant annet lagt større vekt på formidlingen.

Jeg vil påstå de har lyktes med å lage selveste søknadsskjemaet fra helvete

«Milde himmel da mann, jeg skal jo bare arrangere en liten konsert» skriver konsertarrangør Jan Engen.

Lav økonomi = lave honorarer

Øystein Blix svarer Jan-Ole Otnæs i Kulturrådet.

Estetikk eller politikk?

Tanken om Kulturrådets uavhengige ekspertvurderinger forteller på langt nær hele historien om rådets rolle som ”musikalsk nasjonsbygger”, i følge et nytt arbeide fra Telemarksforskning.

Festivalen Verket og Helgeland Sparebank oppretter musikkfond

Nye og etablerte band fra hele Helgelandsregionen kan søke støtte i fondet StøtteVerket.

– Det var et feilgrep å legge ned Rikskonsertene

Øyvind Anda hadde ventet seg mer støy fra musikerstanden. Skolekonsertordningen var Norges største arbeidsplass for frilansmusikere.

Gir nesten en og en halv million til musikkprosjekter i Nord-Norge

Høstens tildelingsrunde fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir støtte til over 60 prosjekter, 23 av dem på musikkfeltet.