Eksperimentell praksis – eksperimentell vurdering?

Hvordan forholder man seg til kunstneriske uttrykk som man kanskje ennå ikke har begreper for å beskrive? Det spør cellist og postdoktor ved Norges musikkhøgskole Tanja Orning i Kulturrådets essayserie om kvalitet.

Ber for bestillingsverkstøtte

Ti sentrale institusjoner innen samtidsmusikken ber for fortsatt støtte til utenlandske bestillingsverk. Evnen til å hevde norske samtidsensembler ute er svekket, i følge brevet, som er sendt Kulturrådet.