"Stortinget gir med den ene hånden, og tar med den andre."

Det er selvmotsigende og uryddig, skriver leder Yngve Slettholm i Kulturrådet i denne kommentaren til diskusjonen om Kulturrådsloven