Aagot Valle, SV

Ågot Valle tar opp forsvarsmusikken i Stortingets spørretime

Ågot Valle fra SV vil i morgen, onsdag, ta opp spørsmålet rundt de store nedskjæringene som har rammet musikkorpsene i Forsvaret. Hun vil bl.a. spørre om hvordan statsråden vurderer de kulturpolitiske konsekvensene av kuttet i driftsstøtten, og hvilke initiativ man vil ta for å hindre nedlegging av disse viktige musikkarbeidsplassene. Samtidig har støtteerklæringene til divisjonsmusikken på rekordtid blitt mange og tunge.

Kalender

Av Arvid Skancke-Knutsen

Ballade har fått på det rene at stortingsrepresentant Ågot Valle fra SV onsdag 2. februar vil ta opp situasjonen for divisjonsmusikken, som i skrivende stund ser ut til å måtte innstille all konsertvirksomhet fra og med denne måned. Saken har vakt oppsikt og diskusjon i musikk- og kulturkretser, men har nok samtidig kommet noe i skyggen av de mange harde anklagene som ellers har blitt satt frem rundt Forsvarsministeren og Forsvarsledelsen den siste tiden.

Ågot Valle, som selv er leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ønsker i denne sammenheng å fokusere på de kulturpolitiske sidene av nedskjæringene. Opprinnelig ønsket hun derfor å stille spørsmålet direkte til Kultur- og Kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland, men regjeringen har vedtatt at det er Forsvarsministeren som skal svare.

Spørsmålet til Kristin Krohn Devold vil etter det Ballade kjenner til få følgende ordlyd:

«I følge media har forsvarets ledelse kuttet all driftsstøtte til Forvarets Musikkorps i 2005. Det vil få store konsekvenser for det frivillige og profesjonelle musikklivet, og ikke minst trues arbeidsvilkårene for ca. 170 profesjonelle musikere. Hvordan vurderer statsråden de kulturpolitiske konsekvensene av kuttet i driftsstøtten, og hvilke initiativ vil hun ta for å hindre nedlegging av disse viktige musikkarbeidsplassene?»

Sterke organisasjoner protesterer

Det har opprørt mange at man nettopp i 2005, året da Norge skal markere sine hundre år som selvstendig nasjon, velger å skjære så kraftig ned på den hundreårige tradisjonen som Forvarsmusikken utgjør. Etter initiativ fra Norges Musikkorpsforbund har en rekke tunge organisasjoner og institusjoner i musikklivet derfor nylig skrevet under på en protest mot kuttene i driftsstøtten.

Blant disse er Norsk teater og orkesterforening, Oslo Filharmoniske Orkester, Den norske opera, Norsk komponistforening, Bergen Filharmoniske Orkester, Olavsfestdagene, Norges Musikkhøgskole, De Internasjonale Kirkefestspill i Kristiansand, Cikada Ensemble, Tromsø Symfoniorkester, Opera Vest / BIT 20 ensemble, Ny Musikk, Nordisk Komponistråd, Trondheimsolistene, Musikkteatret i Trondheim, Oslo Sinfonietta, Griegakademiet ved Universitetet i Bergen, Institutt for musikk, NTNU, Norsk Kulturskoleråd, Norges Korforbund og Norsk Skoleorkesterforbund.

Også flere sentrale enkeltpersoner har gitt sin støtte til protest-oppropet. Blant disse kan vi nevne sjefsdirigent i Kringkastingsorkesteret, Rolf Gupta, dirigent og komponist Christian Eggen, samt komponistene Glenn Erik Haugland, Kaare Dyvik Husby, Magnar Åm, Knut Vaage og Jon Øivind Ness. I tillegg har en rekke enkeltpersoner ved utdanningsinstitusjoner landet over meldt sin støtte – og dessuten medlemmene i Norges Musikkorpsforbund.

— Trenger under en promille av Forsvarsbudsjettet

Det er med andre ord mange fremtredende aktører innen profesjonell musikkformidling, scenekunst, høyere musikkutdanning og frivillig musikkliv som nå oppfordrer Forsvarets ledelse til å sikre Forsvarets Musikkorps levelige arbeidsvilkår fremover.

— For under en promille av forsvarsbudsjettet kan forsvarskorpsene opprettholde sin virksomhet, uttaler Harald Eikaas i Norges Musikorpsforbund. – Nå må vi stå sammen om bevarelsen av den profesjonelle kulturformidlingen i Norge, og kreve at Forsvarets Musikkorps får leve og fortsatt være et kulturelt bindeledd mellom forsvaret og sivilsamfunnet.

Oppropet ble torsdag 27. januar overlevert Forsvarets ledelse og Forsvarsdepartementet, ved det som for Stabsmusikkens vedkommende kan bli årets siste konsert. I alt er det rundt 170 kultur-arbeidsplasser som nå kan gå tapt rundt om i landet, om ikke Forsvarsledelsen finner rom for å bedre vilkårene for de fem gjenværende militærkorpsene.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev