Torstein Aagaard-Nilsen (Foto: privat)

Norsk Komponistforening om militærmusiken: Driftskutt = kulturkutt!

– Forsvarsdepartementes kutt og iverksettelse av dette nå, er i realiteten et kulturkutt på 95,4 millioner! Det skriver Torstein Aagaard-Nilsen på vegne av styret i Norsk Komponistforening. – Hvorfor denne brutale fremferd mot den delen av militærsystemet som aller tydeligst driver fredsskapende arbeid? spør Komponistforeningen, som forventer at Stortingets Kulturkomité gir klar beskjed om at kuttene strider mot deres intensjon om forsvarlig drift for de profesjonelle blåseensemblene.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av styret i Norsk Komponistforening ved Torstein Aagaard-Nilsen

Forsvarsdepartementes kutt og iverksettelse av dette nå, er i realiteten et kulturkutt på 95,4 millioner!

Det har skjedd noe med de profesjonelle blåseensemblene i Norge, de vi kjenner som militærorkestre, de siste 15 år. De har gått utenfor militærforlegningene og overøst den ikke-militære delen av samfunnet med en kultur som overgår alle våre idéer om militær aktivitet.

Musiseringen er på topp nivå, med mange og sterke bidrag til fremføring av samtidsmusikk, storbandkonserter, kammerkonserter, konserter for barn og unge og konserter som fenger bredden av publikum.

Nettopp på grunn av deres sterke og engasjerte sivile bidrag er det mange komponister, dirigenter og konsertgjengere, som ikke tenker over at disse er en del av det militære systemet. De er en viktig av vårt
kulturliv på lik linje med andre fremragende sivile trioer, kvartetter, sinfoniettaer og orkestre. Og de er aktive!

Hvordan kan det ha seg at en våre eldste kulturelle institusjoner ikke er en institusjon?

Forsvarskorpsene er en sentral del av vår kulturelle infrastruktur. En stans i musikernes aktivitet får store negative konsekvenser for musikklivet rundt om, det være seg opplæring av unge talenter, konserter med unge talenter eller dirigering av skole- og amatørkorps.

Forsvarets musikkorps engasjerer og skaper aktivitet. Det er påfallende mange norske komposisjoner for blåseensemble som blir skapt i vår tid takket være militærkorpsene. Det er påfallende mange gode dirigenter,
både unge og etablerte som er innom i løpet av en sesong. Er det ikke mulig å legge en langsiktig strategi som sikrer aktivitet og som ikke setter korpsene tiår tilbake som følge av foreslåtte kutt?

Hvorfor denne brutale fremferd mot den delen av militærsystemet som aller tydeligst driver fredsskapende arbeid?

Den kulturelle delen av forsvaret er den delen som har som oppgave å fremme vår kulturelle identitet, speile et sivilisert samfunn med fokus på gode verdier og menneskets indre behov. Det er den kulturelle delen av forsvaret med forsvarskorpsene i spissen best signaliserer et ønske om fred!

Det blir helt feil at antall utskutte granater, reperasjoner av tanks og vedlikehold av kasserner skal ødelegge musikernes hverdag, som nå må stille på jobb uten å ha råd til dirigent, at store nedskjæringer skal påvirke komponisters og dirigenters mulighet til å ha viktige jobber med profesjonelle blåsere i fremtiden. Vi går ikke med på at forsvaret skal ta vekk et flott og variert konserttilbud til alle dem som hører på forsvarskorpsenes konserter. Det er mennesker fra alle musikkgrener som rammes, når vi tar i betraktning korpsenes fascinerende allsidighet!

Allsidigheten har de målbevisst dyrket frem gjennom mange års hardt arbeide. Hvorfor ødelegge dette nå? Hvorfor rasere hele denne svært velfungerende sektoren, som ikke engang er årsak til budsjettsprekken?

Situasjonen er absurd og vi forventer at Stortingets Kulturkomité gir klar beskjed om at kuttene strider mot deres intensjon om at de militære korpsene må sikres forsvarlig drift.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev