Unge musikanter, Kongsbergjazz 2004

Statsbudsjettet 2005: Reduksjon for frivillig musikkliv

– Stortinget har bestemt at kulturlivet og idretten skal ha like stor del av overskuddet fra tippemidlene. Idrettens andel er 1.2 milliarder. Av kulturlivets midler er det i Statsbudsjettet redegjort for bare 300 millioner kroner. Vi stiller et berettiget spørsmål: Hvor er kulturlivets øvrige 900 millioner blitt av? spør Norges Korforbund, Ung Kirkesang, Norsk Skoleorkesterforbund og Norges Musikkorps Forbund i et felles utspill.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Vedrørende forslag til kulturbudsjett for 2005

Stortinget har vedtatt at det må settes søkelys på status og rammevilkår for amatørmusikken. Stortinget har bedt regjeringen vurdere flere tiltak (Statsbudsjettet for 2004 og St.meld. nr.48 «Kulturpolitikk fram mot 2014»).

Norges Korforbund, Norges Musikkorps Forbund, Ung Kirkesang og Norsk Skoleorkesterforbund merker seg at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2005 ikke følger opp en eneste av Stortingets anbefalinger. Tvert i mot reduseres viktige støtteordninger.

Det er positivt at Kultur- og kirkedepartementet fra 1.1.2005 skal ha et koordinerende ansvar for frivilligheten. Det framlagte statsbudsjettet tyder imidlertid ikke på at dette vil føre til økt støtte for det frivillige musikklivet eller at Stortingets vedtak følges opp.

Voksenopplæringsmidlene er viktig støtte til opplæring i kor og korps over hele landet. Fra 2002 er voksenopplæringsmidlene redusert med 27 %, fra 212 mill. kroner til 155 mill.kroner. I årets budsjettforslag med ytterligere 6 %. Kor og korps står for ca. 20 % av den totale voksenopplæringsaktiviteten i Norge. Dermed rammes disse aktivitetene hardt når det kuttes. Regjeringen har heller ikke fulgt opp Stortingets vedtak om nye treffsikre ordninger rettet mot musikkopplæring (Kulturmeldingen).

Statens andel av frifondmidler reduseres på musikkfeltet fra 10 mill. kroner til 4.5 mill.kroner. Dette er i strid med Stortingets vedtak om at midler fra spilleoverskuddet skulle være friske midler og ikke føre til nedskjæringer av det statlige tilskuddet. Tippemidler overføres ikke i sin helhet til lokale kulturtiltak slik forutsett, men overføres til andre tiltak som administrasjon av Barne- og familiedepartementet, foreldreveiledning, samlivsveiledning, barnehager, krisetiltak m.m.

Vi etterlyser bevilgning av disse pengene til grasrota i norsk kulturliv.

Kåre Hanken, generalsekretær, Norges Korforbund
Nils Hidle, generalsekretær, Ung Kirkesang
Terje Winther, daglig leder, Norsk skoleorkesterforbund
Anna Elisa Tryti, Geberalsekretær, Norges Musikkorps Forbund

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev