Unge Musikere (FOTO: Marius E. Haug/Norges Musikkhøgskole)

Studiekutt ved Musikkhøgskolen

– Norges musikkhøgskole må kutte populære studieplasser etter pålegg fra Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD), skriver NMH i denne meldingen Ballade har mottatt. Regjeringen har besluttet å kutte ned studieplasser bl.a. i høyere musikkutdanning. Dette går i første omgang ut over bl.a. dirigentutdanningen ved Musikkhøgskolen, som fra studieåret 2005/2006 må halvere antall nye studieplasser for dirigentstudentene.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Trond Alexander Tune, informasjonsrådgiver, Norges musikkhøgskole

De samlede kuttene rammer Norges musikkhøgskole, Norges veterinærhøgskole og Norges arkitekthøgskole – høgskoler som alle er profilerte faghøgskoler med høy søkermasse. Alle høgskolene har protestert på kuttene, men har møtt liten forståelse i departementet.

— Norges musikkhøgskole har ikke fått økte bevilgninger på 15 år, til tross for at vi har opprettet nye studietilbud innen bl.a. jazz / improvisasjonsmusikk, folkemusikk og dirigentutdanning. Med dette kuttet har vi ikke lenger noen marginer til å fylle samfunnets voksende behov for utøvende og skapende musikere, dirigenter eller pedagoger, sier Harald Jørgensen – rektor ved Norges musikkhøgskole.

— Ledelsen ved Norges musikkhøgskole ønsker å minimalisere følgene av de pålagte studieplasskuttene. Vi har derfor kuttet bl.a. i den dyreste utdanningen, som er dirigentutdanningen på masternivå, opplyser Harald Jørgensen.

— Norsk musikkliv får nå tilsig av færre ferdigutdannede studenter som kan dirigere ensembler og drive dirigentopplæring på alle nivåer i samfunnet, fra de mange korps og kor som finnes, til de profesjonelle symfoniorkestrene i Norge, avslutter Jørgensen.

Norges musikkhøgskole er en av få høgskoler hvor søkningen til studiene er meget god. Søkertallet økte med 18 % fra 2003 til 2004 og er det høyeste som noen gang er registrert, med til sammen 1240 søkere. I år var det for eksempel 500 søkere til 55 studieplasser ved bare de utøvende studiene, i tillegg til søkere på kirkemusikk, musikkpedagogikk, komposisjon m.m.

— Musikkhøgskolen har også en høy studiepoengsproduksjon, poengterer NMH. – Gjennomsnittlig studiepoengproduksjon pr heltidsstudent var 55,7 studiepoeng i 2004.

Norges musikkhøgskole har i dag 465 studieplasser, og er akkurat ferdige med opptaket til neste års kandidat- og masterstudier. Hjemmesidene til Musikkhøgskolen finner du her.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev