Unge Musikere (FOTO: Marius E. Haug/Norges Musikkhøgskole)

Unge talenter dumpes

I en uttalelse fra nasjonal styringsgruppe for talentutviklingsprosjektet Unge Musikere beklages det sterkt at prosjektet er truet med nedleggelse fra 2005 grunnet manglende bevilgninger. 65 topptalenter i alderen 13-19 år ble tatt opp i Unge Musikere i 2004. Nå står de i fare for å ikke kunne fortsette da budsjettposten er strøket av Utdannings- og forskningsdepartementet for statsbudsjettet 2005, på tross av at Stortinget tidligere har gått inn for at det skulle være et tre-årig forsøksprosjekt. – Vi hadde håpet å kunne tilby en langsiktig utvikling av de beste musikalske talentene Norge har, nå står dette i fare, sier rektor Harald Jørgensen ved Norges musikkhøgskole, som sammen med de øvrige høyere musikkutdanningsinstitusjonene og lokale musikk- og kulturskoler står bak Unge Talenter.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

De sterke reaksjonene skyldes ikke minst at Utdannings- og forskningsdepartementet dermed går mot Stortingets forslag fra 2002.

I Kirke- utdannings og forskningskomiteens innstilling (Inst.S.nr 214, 2001 – 2002) ble det stafestet at: ”Flertallet anser det som viktig å bedre talentutviklingen og støtter departementets forslag om en forsøksordning […] for bedre å ivareta talenter i aldersgruppen under 19 år.”

Første kull på totalt 65 talenter på landsbasis ble tatt opp til undervisning fra høsten 2004 for to år, med en bevilgning på 2 mill. kroner for oppstart i 2004. Regjeringen har i forslaget for statsbudsjett for 2005 foreslått en bevilgning på kr. 2. mill, dette holder kun til et halvt års drift, og programmet må følgelig nedlegges fra høsten 2005.

En bevilgning på 5 mill. vil kunne førte til opptak av tilsvarende antall nye talenter i 2005, og dermed sikre en langsiktig utvikling av til sammen 130 talenter i forsøkperioden.

— Vi hadde håpet å kunne tilby en langsiktig utvikling av de beste musikalske talentene Norge har, nå står dette i fare, sier rektor Harald Jørgensen ved Norges musikkhøgskole

— 65 topptalenter fra hele landet står nå i fare for å miste dette unike talentutviklingstilbudet, som knapt er kommet i gang før det er strøket av budsjettposten av Utdannings- og forskningsdepartementet. Det er synd for de talentene som ble tatt opp for to undervisningsår. Det viser liten respekt for Stortingets vedtak i 2002, som foreslo dette som et treårig forsøksprosjekt, sier Frode Thorsen fra Nasjonalt råd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap.

— Talentutviklingsprosjetet Unge musikere er ikke en idol-fabrikk, men et forsøk på å ta vare på og utvikle de beste gjennom et omfattende musikkpedagogisk opplegg. Dette vil bidra til et enda høyere nivå på norsk musikkliv i Norge på lang sikt, hevder Thorsen, som er ansvarlig for prosjektet ved Griegakademiet i Bergen.

Norge er relaitvt sett sent ute med et slikt prosjekt. Her som på mange andre områder i musikklivet har for eksempel Finland vært tidlig ute i Norden. Med dette prosjektet hadde turen endelig kommet til at de høyere utdanningsinstitusjonene i Norge tok ansvar for de yngste, i et samarbeid med lokale krefter.

— Det lokale aspektet ved ordningen er viktig: De talentfulle elevene skal ha hovedtilhold i nærmiljøet, mens tilbudet fra den sentrale institusjonen tilfører noe de vanligvis ikke har i sitt lokale miljøet, sier rektor Harald Jørgensen.

— Med topp lærerkrefter, et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg, kontinuerlig nærhet til det profesjonelle musikkliv og inspirerende samlinger, tilbys Norges beste musikktalenter en sjelden utviklingsmulighet. Dette vil også motivere og inspirere flere enn de barna og unge som har fått en mulighet gjennom dette programmet, mener Jørgensen.

Unge Talenter er et landsomfattende tilbud for toppen av norske unge musikktalenter i aldersgruppen 13-19 år. Det ble startet som et 3-årig forsøksprosjekt med friske midler fra utdannings- og forskningsdepartementet høsten 2004. 65 elever er tatt opp 2 år, i perioden 2004 – 2006.Tilbudet skal gi spesielt talentfulle ungdommer et tillegg til undervisningen de mottar på sin lokale musikkskole / kulturskole eller videregående skole. Undervisningen foregår i samarbeid med elevens lokale lærer.

Unge Musikere drives av en nasjonal styringsgruppe, som består av Norges musikkhøgskole (Oslo), NTNU – Institutt for musikk (Trondheim), Griegakademiet – Universitet i Bergen, Høgskolen i Stavanger – Institutt for musikk og dans, Høgskolen i Tromsø, Avd. for kunstfag og Høgskolen i Agder, Musikkonservatoriet (Kristiansand)

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.