Unge musikere (Foto: Barratt Due Musikkinstitutt)

Unge Talenter: Håp tross alt?

Etter at Ballade 17.11 meldte at talentutviklingsprosjektet Unge Musikere på grunn av manglende bevilgninger stod i fare for å nedlegges, har debatten rast høyt. Tirsdag 23.november uttalte statssekretær Bjørn Haugstad til Vårt Land at det var utdanningsinstitusjonene som ikke handlet i henhold til forutsetningene, og derfor var ansvarlige for situasjonen man var kommet opp i. Dette reagerte rektor ved Norges Musikkhøgskole, Harald Jørgensen, sterkt på. – Statssekretæren setter frem påstander som ikke har rot i virkeligheten, uttalte Jørgensen til Vårt Land onsdag 24.november. Nå kan ting tyde på at ordningen kan reddes alikevel.

Kalender

Høstscena, Ålesund Teaterfestival

29/09/2021 Kl. 12.00

Møre og Romsdal

Operapub på Røverstaden

29/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

29/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

Av Kyrre Tromm Lindvig

Nå virker det imidlertid som at debatten er i ferd med å stilne. Informasjonsrådgiver Trond Alexander Tune sier at det fra Musikkhøgskolens side ikke er ønskelig å fortsette debatten i det offentlige rom.

— Vi føler at alle argumentene er kommet på banen. Nå skal vi konsentrere oss om det som er hovedsaken, nemlig å se hvordan vi kan klare å få videreført tilbudet til de 65 elevene fra hele landet som allerede er blitt tatt opp i Unge Musikere, forteller han.

Tune sier videre at det har vært gitt signaler om at dette kan løse seg i revidert statsbudsjett.

— Musikkhøgskolen har vært på Stortinget, for å snakke med representanter for ulike partier som sitter i Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen. Flere politikere har uttrykt forståelse for at talentutviklingsprosjektet må videreføres, forteller han.

I Vårt Land 23.november var det i alle fall ingen forståelse å spore hos statssekretær Bjørn Haugstad. Etter å ha avvist at det kan bevilges mer penger til Unge Musikere, plasserer han ansvaret hos de enkelte organisasjonene.

— Jeg konstaterer at hvis de har foretatt et opptak som forutsetter at de ville få mer midler, så har de opptrådt i strid med forutsetningene, uttalte Haugstad.

Tune mener dette ikke medfører riktighet.

–Vi har hele tiden fått godkjenning fra departementet for planene om opprettelsen av Unge Musikere som et toårig program. Siden det startet i siste halvdel av 2004, må det dobbelt så stor bevilgning til for hele 2005 for at dette skal kunne videreføres. Det er snakk om 2-3 millioner kroner, dette er ikke så mye penger på departementets budsjett, forklarer Tune.

Meldingen om kuttet kom da statsbudsjettet ble fremlagt. Tror du det kan ha foregått en politisk hestehandel i kulissene her?

— Det kan synes slik. Det er i alle fall klart at man har kuttet uten å vite konsekvensene. Det er jo barna som er taperne her, sier Tune, som medgir at han stiller seg undrende til at et program som hadde støtte i Stortinget allikevel ble kuttet.

I kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling (Innst. S. nr. 214 (2001-2002)) sier flertallet, alle representanter unntatt representantene fra Fremskrittspartiet og representanten Simonsen:

«Flertallet anser det som viktig å bedre talentutviklingen, og støtter departementets forslag om en forsøksordning med et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, musikkskoler og videregående skoler for bedre å ivareta talenter i aldersgruppen under 19 år.»

Foruten Musikkhøgskolen og har følgende musikkutdannningsinstitusjoner fått ansvaret for sine nærområder: Griegakademiet, Høgskolen i Tromsø, NTNU – Institutt for musikk, Høgskolen i Stavanger og Høgskolen i Agder.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev