Unge musikere (Foto: Barratt Due Musikkinstitutt)

NFD: – Behov for talentskoleordning i folkemusikk

På vegne av Norsk Folkemusikk- og Danselag kommenterer Jan Lothe Eriksen her det omdiskuterte forslaget om å legge ned ordningen Unge Musikere. – Det er underlig at det nå legges opp til å stryke ordningen fra statsbudsjettet – i stedet for å utvikle den videre til også å omfatte norsk tradisjonsmusikk, som vi her på berget er alene om å ha forvalteransvaret for, sier Eriksen i denne replikken.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

BEHOV FOR TALENTSKOLEORDNING I FOLKEMUSIKK


Vi viser til oppslag i pressen den siste tiden vedrørende forslaget om å legge ned ordningen Unge Musikere.

I St.meld. nr. 18 (2001-2002) Kvalitetsreformen sier Utdanningsdepartementet om særskilt tilpasset talentopplæring:

Departementet mener en slik forsøksordning vil kunne gi muligheter for å få frem og dyrke talentene gjennom at de unge talentene får godt kvalifiserte veiledere på et tidligere tidspunkt enn i dag. Departementet vil ta initiativ overfor aktuelle institusjoner om den konkrete gjennomføringen av dette tiltaket.

Under Stortinget sin behandling av meldingen fikk departementet full støtte for dette forslaget.

På denne bakgrunn har Norsk Folkemusikk- og Danselag i samarbeid med bl.a. Ole Bull Akademiet, Valle vidaregåande skule og Musikernes fellesorganisasjon inne en søknad i Utdanningsdepartementet om en utbygging av talenttilbudet til også å omfatte forsøksordning med talentskoletilbud i folkemusikk.

Når en ser på hva som har skjedd i kjølvannet av slike ordninger i Oslo, Trondheim og på Gjøvik er det underlig at det nå legges opp til å stryke denne ordningen fra statsbudsjettet – i stedet for å utvikle ordningen videre til også å omfatte norsk tradisjonsmusikk, som vi her på berget er alene om å ha forvalteransvaret for:

Noreg er åleine om å kunna verna, forvalta, og føra vidare den norske folkemusikken og folkedansen. Det er ei viktig oppgåve å syta for at denne kulturressursen er tevlefør i eit moderne, profesjonelt kulturliv. [St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikken fram mot 2014]

Stillinger

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev