1000-lapp (Norges Bank)

Statsbudsjettet 2005: «Samstemt»-organisasjonene er skuffet

De sju organisasjonene Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk og Danselag, Gramart, NorgesNettet og Fono startet arbeidet rundt Samstemt-dokumentet i fjor høst. Ett år senere finner de lite å glede seg over i forslaget til statsbudsjett for 2005. – Jeg undrer meg over hvilken faktisk økonomisk situasjon nasjonen bør være i før vi har råd til å begynne økningen av kulturbudsjettet i tråd Kulturmeldingens intensjoner, sier Jan Lothe Eriksen, daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag.

Kalender

Skuffende for norsk musikkliv – hvor er det blitt av Kulturmeldingen?

Forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag er skuffende for det totale løftet det er behov for i norsk musikkliv mener de sju organisasjonene bak Samstemt-dokumentet. Organisasjonene var fornøyde med stortingets behandling av Kulturmeldingen i vår, og så frem til at opptrappingen av kulturbudsjettet nå skulle ta til.

— Det er derfor skuffende at ikke regjeringen innfrir de gode intensjonene i meldingen og stortingets behandling, og setter i gang med arbeidet allerede nå, heter det i en kommentar 5. oktober.

Videre mener Samstemt-organisasjonene at det er oppsiktsvekkende at regjeringen klager på trange budsjettrammer samtidig som oljeinntektene er på dagens høye nivå.

— Jeg undrer meg over hvilken faktisk økonomisk situasjon nasjonen bør være i før vi har råd til å begynne økningen av kulturbudsjettet i tråd Kulturmeldingens intensjoner, sier Jan Lothe Eriksen, daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag.

I sommer leverte de «samstemte» organisasjonene innenfor pop, rock, jazz og folkemusikk dokumentet Samstemt 2005 til Kulturdepartementet. Tiltakspakken hadde en ramme på økte bevilgninger på 100 mill. til rytmisk musikk i 2005, og organisasjonene påpekte at dette er et nødvendig første steg på veien for å nå målet på 300 millioner kroner til norsk musikk i 2007. Kulturpolitikerne gav positiv respons på innspillet til statsbudsjettet for neste år, men har dessverre ikke innfridd forventningene.

— Vi er svært skuffet, sier daglig leder i Norsk Rockforbund Monica Larsson.

Bak Samstemt-initiativet står organisjonene Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, Landslaget for Spelemenn, Norsk Folkemusikk og Danselag, Gramart, NorgesNettet og Fono. De står bak dokumentet «SAMSTEMT; en tiltakspakke for norsk musikk», som er et direkte innspill til Kulturmeldingen, og en tiltakspakke for norsk musikk som viser til konkrete områder som bør styrkes og prioriteres. Dokumentet ble overlevert Kulturdepartementet 1. mars. De sju samstemte organisasjonene fulgte opp med en felles tiltakspakke for budsjettåret 2005.

Interesserte kan lese mer om Samstemt-initiativet ved å følge artikkellenkene nedenfor.

Kultur- og Kirkedepartementets egen samleside for budsjettfremlegget for 2005, inkludert en rekke pressemeldinger, finner du her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev