Folkemusikkillustrasjon (Foto: Norsk folkemusikk- og Danselag)

Idédugnad for Riksscene for folkemusikk og folkedans

Norsk Folkemusikk- og Danselag, i samarbeid med Forum for folkemusikk og folkedans, inviterer til åpent møte om Riksscene for folkemusikk og folkedans på Parkteatret scene, tirsdag 7. september. Blant innlederne og foredragsholderne finner vi Odd Are Berkaak, Mette Brantzeg og Stein Olav Henrichsen, samt Oslos byrådsleder Erling Lae, som er en av flere politikere som har gått ut med sterk støtte til en slik scene. Påmelding til seminaret bør skje relativt raskt.

Kalender

Av Arvid Skancke-Knutsen

En enstemmig komite fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen støttet initiativet om å få i gang en nasjonal scene for folkemusikk, i Stortingsinnstillingen nr.155 (2003-2004) om kulturpolitikk fram mot 2014. I denne innstillingen het det bl.a.:

«Komiteen støtter initiativet for å få i gang en nasjonal scene for folkemusikk og folkedans. Dette må være en arena der det gis rom for profesjonelle utøvere på feltet, og bør sees i nær sammenheng med det arbeidet Den norske folkemusikkscena og Norsk Folkemusikkformidling driver. Komiteen mener en slik institusjon også kan målbære folkekulturelle uttrykk fra minoriteter i Norge, og uttrykk fra andre land og kulturer.

Komiteen mener denne institusjonen også vil være et naturlig arnested for kunstnerisk samarbeid på tvers av genre og kunstarter, eksempelvis i virkefeltet mellom dans og scenekunst. Komiteen registrerer at de store organisasjonene på feltet ønsker at denne institusjonen skal ligge i Oslo-området. Komiteen vil understreke hvor viktig det er at en nasjonal scene i Oslo-området blir knyttet opp mot de levende folkekulturelle miljøene rundt om i landet, og at institusjonen blir koblet opp mot både nye og eksisterende regionale sentra for folkemusikk og folkedans.»

Forslaget har ellers fått støtte fra flere sentrale politikere, deriblant Ola T. Lånke fra KrF, som uttalte følgende under bahandlingen av Kulturmeldingen på Stortinget 1. april.

— Flere nye institusjoner haster det med å få etablert. Først Dansens Hus, så riksscener for jazz, folkemusikk og folkedans, uttalte Lånke da.

Også byrådsleder Erling Lae i Oslo kommune har stilt seg svært positiv til disse planene:

— Oslo skal være en hovedstad for hele Norge, og bør også ha en scene for folkemusikk. Det er forunderlig at vi ikke har det, uttalte Lae nylig til Aftenposten. Lae mente også at folkemusikken langt på vei undervurdert og usynliggjort i Norge, og at en riksscene for folkemusikk også burde få positive virkninger for miljøer med ulike, etniske bakgrunner og folkemusikktradisjoner.

— Så lenge finansieringen fra staten er klar, vil vi selvfølgelig legge forholdene for en slik riksscene til rette, sa byrådslederen til Aftenposten.

Nå inviterer Norsk Folkemusikk- og Danselag, i samarbeid med Forum for folkemusikk og folkedans, til et åpent møte om møte om en fremtidig riksscene for folkemusikk og folkedans. Seminaret har fått tittelen «Et broholde for sjangeren».

Det er nettopp Erling Lae som åpner seminaret, der også Odd Are Berkaak, Mette Brantzeg og Stein Olav Henrichsen vil være blant foredragsholderne. Møtet tar til klokken 14, og er tenkt avrundet i 18-tiden.

TID: Tirsdag 7. september kl 14.00 – 18.00
STED: Parkteatret scene, Olaf Ryes plass 11, 0552 Oslo

PROGRAM:

14.00 Fremmøte
14.15 Åpning – Erling Lae (byrådsleder Oslo kommune)
14.30 Riksscene for stedegen musikk og dans – et brohode for sjangeren. Odd Are Berkaak (utreder/ professor UiO).
15.00 Scenisk folkedans – museal bygdekonservatisme eller levende kulturspråk? Mette Brantzeg (tidl. teatersjef Sogn og Fjordane teater)
15.30 Kvalitet eneste kriterium – opplevelse, deltakelse, produksjon og kompetanseoppbygging utenfor de store institusjonene (Stein Olav Henrichsen, kunstnerisk leder Bit 20 og Opera Vest)
16.00 Pause
16.20 Forventinger fra organisasjonene Landslaget for Spelemenn, Noregs Ungdomslag og Norsk Folkemusikk- og Danselag
16.30 Idédugnad og debatt
18.00 Slutt

Påmelding bør skje så raskt som mulig, og kan sendes til Norsk Folkemusikk- og Danselag, P.b. 440 Sentrum, 0103 OSLO, eller – aller helst – på e-post til nfd@folkogdans.no

Interesserte kan lese mer om bakgrunnen for rikssceneideen og den politiske behandlingen av saken i Kvinten nr 2/04 (http://www.nfd.no/nfd/nytt_kvinten0204.htm) og på Nytt frå NFD (http://www.nfd.no/nfd/index.html).

Hele Berkaak-utredningen kan lastes ned fra http://www.nfd.no/images/BilagKvinten%200204.pdf.

Prisen for seminaret er satt til kr. 75,-, som dekker utgifter til mat og drikke.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev