Christiania mannskor

Første ekstrautdeling til kor

I statsbudsjettet for 2015 bevilget Stortinget 10 millioner kroner i friske midler til kor på høyt nivå. Nå har Kulturrådet fordelt de første 2,6 millionene.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

25 søknader kom inn til søknadsfristen, med samlet søknadssum på 19,9 millioner kroner.
Kulturrådet har valgt å dele ut 2,6 millioner kroner i første omgang. Midlene går til ni kor og vokalensembler fra Kulturrådets tilskuddsordning for musikkensembler.
Tre av disse er nye i ordningen: Cantus fra Trondheim (kr 200 000), Christiania Mannskor fra Oslo (kr 500 000) og VocalART fra Bodø (kr 750 000).
Se oversikt over hele tildelingen her.
Økningen fra Stortinget er en økning av ensemblestøtten og skal åpne for at flere kor på høyt nivå skal kunne søke, og få tilskudd fra ordningen.
– Utvalget har i denne første søknadsrunden valgt å gi ensemblestøtte til allerede etablerte kor og vokalensembler, og vi er glade for å se flere nye kor og ensembler inne på ordningen. I neste søknadsrunde vil vi særlig se på nyetableringer, sier utvalgsleder Malika Makouf Rasmussen i en pressemelding.
Utvalget meddeler at de vil se søknadene denne runden og til søknadsfristen 2. juni i sammenheng, og på det grunnlaget fordele de resterende 7,4 millionene.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev