© Wikimedia Commons

Krafttak og spaserstokk

Krafttak for sang kan gjøre stokken sterkere, skriver Kjetil Aamann

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Den siste tida har Krafttak for sang blitt omtalt i offentlig ordskifte gjentatte ganger, senest i Mette Kaabys innlegg «Ikke bare å synge gamle sanger om igjen!».

I det foreslåtte statsbudsjettet blir Krafttak for sang tilgodesett med fem millioner kroner, og i budsjettframlegget er det spesielt pekt på et av programområdene våre, nemlig sang i eldreomsorgen. Samtidig foreslås det å kutte de tretti millionene som har blitt brukt til Den kulturelle spaserstokken, en ordning som i en årrekke har ført til profesjonelle kulturtilbud i eldreomsorgen. I en del oppslag blir Krafttak for sang omtalt som en erstatter for Den kulturelle spaserstokken. Slik er det selvsagt ikke. Spaserstokken må videreføres. Men krafttak for sang kan gjøre stokken sterkere.

Fram til statsbudsjettet ble lagt fram, hadde mange kulturarbeidere aldri hørt om Krafttak for sang. Riktignok har mange deltatt på sangkulturkonferanser, en del skoler er i gang med Syngende skole-tiltak, kommuner landet over gjennomfører pilotprosjekter med støtte fra oss, men lokale prosjekter og konferanser for forskere og musikere er lite synlig for folk flest.

Krafttak for sang består av fem programområder: Sang i lokalsamfunnet, sang for barn og unge, sang i eldreomsorgen, sang og inkludering og sang og helse. Sang i eldreomsorgen er altså ett av feltene som Krafttak for sang ønsker å utvikle, i samarbeid med mange aktører, blant annet Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Imidlertid har det aldri vært i våre tanker at ansatte i omsorgssektoren skal overta oppgaven med å konsertere for beboere på pleiehjem.

Eldreomsorgen fortjener begge ordninger, mener Kjetil Aamann

Målet vårt er et helhetlig kulturtilbud innen eldreomsorgen Et slikt tilbud må omfatte konserter av høy kvalitet, framført av yrkesmusikere og -sangere, men det må også omfatte egendeltakelse hvor institusjonsbeboere får muligheten til å synge selv, hver dag, samt bruk av sang i pleiesituasjoner. Både Krafttak for sang og Den kulturelle spaserstokken er viktige verktøy for å oppnå dette.

Krafttak for sang kan bidra til å øke den kulturfaglige kompetansen hos ansatte i omsorgssektoren, noe som vil bidra til å øke den positive effekten av de profesjonelle kulturtilbudene. Slik sett er Krafttak for sang og Den kulturelle spaserstokken ordninger som utfyller hverandre. Eldreomsorgen i Norge fortjener begge deler.

Kjetil Aamannn er prosjektkoordinator i Krafttak for sang

Krafttak for sang er en nasjonal satsing på sangkultur. Partnerorganisasjoner og -institusjoner i Krafttak for sang er Musikkens studieforbund, Folkeakademienes landsforbund, Musikk i skolen, evta.no, Norsk stemmepedagogisk forum, FolkOrg, Norges korforbund, Foreningen norske kordirigenter, Musikk fra livets begynnelse, K-stud, Norges Kirkesangforbund, Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund, Norsk musikkråd, Norsk sangerforbund, Norsk sangerforum, Norsk Viseforum, Stiftelsen Na-Ku-Hel Norge, Ung i Kor, Ung Kirkesang, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Den norske Opera og Ballett og Norsk underholdningsmedisinsk institutt.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Rådgiver kultur

Agder fylkeskommune

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev