Kulturrådet utvider ordning for tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjon

Utøvere og komponister kan nå søke selv, og det vil også være mulig å sende søknad om støtte til selve bestillingen og ikke bare komposisjonen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturrådet gir tilskudd til at framføringsinstitusjoner, musikkensembler, solister, arrangører og andre kan bestille verk av komponister. Nå utvides dette til en bred ordning for tilskudd til musikkproduksjon.
Tilskudd til skapende produksjon
Ordningen med å søke tilskudd til bestillingsverk skal ifølge pressemelding Kulturrådet bestå som før, men det kan nå også søkes tilskudd til skapende musikkproduksjon innenfor forskjellige musikktradisjoner.
Det vil si at man kan søke tilskudd til å bestille verk skapt av komponister og utøvere, som kan formidles på konserter, og andre arenaer og medier.
– Kulturrådet ønsker med dette å bidra til at det blir flere muligheter til å komponere og produsere musikk på et høyt nivå, og at nye verk og produksjoner kan formidles til et stort publikum på flere arenaer, sier leder av Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte Malika Makouf Rasmussen til Kulturadet.no.
Det er og nytt i ordningen at kunstnerne selv kan søke om støtte. Kravet for å få tilskudd er intensjonsavtale eller kontrakt med framføringsinstitusjon, arrangør eller andre som skal presentere musikken for publikum.
Stimulere til samarbeide
Intensjonen med tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjon er ifølge Kulturradets nettsider at ordningen skal bidra til at det skapes nye musikkverk og musikkproduksjoner på et høyt profesjonelt nivå. Verkene skal så gjøres tilgjengelig for flest mulig. Ordningen er også tenkte å stimulere til samarbeid mellom det frie feltet og de store institusjonene.
Tilskuddsordningen vil utlyses første gang i november med søknadsfrist to ganger i året. Første frist blir 2. desember 2015.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev