Let it stream, let it stream, let it stream

Hvordan påvirker strømmelogikkene musikkskaperne? Forsker Håvard Kiberg skisserer tre ulike syn på «plattformiseringen av musikkproduksjon».

Vil ha inn kvinner og kjønnsminoriteter til miksebordet sitt

Åpner dørene for dem som er underrepresentert i lydteknikk, på introdag.

Bevegelser i riktig retning. Men vi må se hverandre i øya.

Fem år etter MeToo og årevis med likestillingsarbeid i musikkfeltet er det aksept for å være feminist i musikk-Norge. Men det er fortsatt mange rom der kvinner og ikke-binære opplever manglende faglig anerkjennelse. Og det må vi se.

Lydens utseende: Fra usynlig til gjenkjennelig på skjermer vi alle går rundt med

Når alle kjenner igjen skjermens framstilling av lydbølger – og kan lese «lydbølgene» slik de tegnes, fryst i tid – bør vi også kjenne igjen hvordan bildene påvirker oss. Hvordan de produserer kunnskap og kunst i seg selv. Det skriver stipendiat Bjørnar Sandvik i denne kronikken.

Ny bachelor på Westerdals Oslo ACT

Studiet Låtskriving og produksjon er en treårig kunstfaglig profesjonsutdanning der samspillet mellom fagområdene vektlegges.

Kulturrådet utvider ordning for tilskudd til bestillingsverk og musikkproduksjon

Utøvere og komponister kan nå søke selv, og det vil også være mulig å sende søknad om støtte til selve bestillingen og ikke bare komposisjonen.