Kulturrådet legger ned egen støtteordning for barn og unge.

Prosjekter rettet mot målgruppen må nå søke støtte i de enkelte fagområders fagutvalg.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturrådet vedtok på rådsmøtet 24. september å ikke lenger ha et eget fagutvalg og egne faste støtteordninger for barne- og ungdomskultur. Fagutvalget og tilhørende støtteordninger nedlegges fra 2016.
På sine nettsider skriver Kulturrådet dette om nedleggelsen:
«Fra søknadsfristen 2. desember skal søknader om tilskudd til prosjekter som er rettet mot målgruppen barn og unge, behandles av hvert enkelt fagområdes fagutvalg. Omleggingen betyr ikke at man ikke lenger kan søke støtte til prosjekter for og med barn og unge, men at hvert fagutvalg får et eget ansvar for å følge opp barn og ungdom innenfor sine respektive felt.»
«Kunstløftet», Kulturrådets prosjektbaserte satsing på barn og unge har heller ikke blitt videreført utover prosjektperioden som går ut til nyttår.

Yngve Slettholm i Kopinor mener at EU har en klar intensjon om å endre opphavsretten. Foto: Norsk kulturråd.


– Mister vi ikke noe når denne fagkompetansen på barn- og unge blir borte?
–Vi er opptatt av at vi ikke bare skal videre føre, men også styrke kompetansen på barn og unge. Og vi skal styrke den kompetansen i de ulike fagområdene fremover. Meningen er ikke å svekke kunst og kultur for barn og unge, tvert imot så blir det nå mulighet for å se dem i en større sammenheng og kanskje også få tilgang til større støtetordninger på enkelte kunstområder, sier rådsleder Yngve Slettholm i Kulturrådet.
I løpet av høsten skal det oppnevnes nye fagutvalg. Slettholm forsikrer at spørsmålet om kompetanse vil være viktig når disse skal oppnevnes. Intensjonen er at fagutvalgene skal få styrket sin kompetanse på barn unge, og bli vurdert kompetent opp mot de andre søknadene.
– Er det forventet en egen pott til barn og unge, eller vil dette inngå i den samlede potten?
– Nei, nå må jeg snakke med alle forbehold. Vi venter på statusbudsjettet 7. oktober, og Stortingets behandling av dette. Så vil Rådet vedta fordelingsbudsjettet for de ulike ordningen. Det kommer til å ta noen etapper. Gitt at vi får rammer og fullmakter fra Stortinget så blir ikke pengene borte i et stort sluk. De vil bli tatt med inn på de andre fagfeltene med intensjon om at barn og unge er en sentral målgruppe for alle støtteordningene.
– Jeg kan ikke si nærmere noe om hvordan pengene vil bli fordelt. Men intensjonen er i hvert fall å løfte kunst og kultur for barn og unge ved å unngå at det blir en sovepute for de andre utvalgene. Det er jo litt av utfordring ved en egen avsetning. Det blir fort lett for de andre utvalgene å henvise støtte til barn og unge til det ene utvalget som har det. Nå blir det ikke sånn. Det blir overført til de andre feltene med intensjon om å komme like godt ut av det som i dag.
– Har ordningen fungert som en sovepute tidligere?
– Nei, jeg vil ikke si det så sterkt. Men faren er der. Dette har vært en lengre prosess og ikke noe vi fant på i forrige uke. Vi har hatt en dialog med fagutvalget, og vi vedtok en ny strategi for Kulturrådet i juni. Som en konsekvens av det vedtar vi nå å legge ned denne støtteordningen, og det er i full forståelse med det fagutvalget vi har hatt for barn og unge.
Det skal ifølge Slettholm ikke ha vært noen intern dragkamp rundt nedleggelsen, men derimot ha vært det han kaller en naturlig prosess mot å se kunst og kultur for barn og unge i en mer helhetlig sammenheng.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev