Høgskolen i Innlandet tar i mot nye studenter høsten 2024 – også de som måtte ønske og har kommet inn på et nytt musikkbransjestudie. (Foto: Høgskolen i Innlandet)

Vil koble musikkproduksjon med musikerøkonomi på nytt studie

Musikklivet er store deler juss og økonomi – derfor lanserer Høgskolen i Innlandet en kombiutdanning for forberedelse til jobb i musikkbransjen.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Høgskolen i Innlandet melder at de starter det nye studiet Music Business and Production i år. De kaller programmet et unikt studietilbud på bachelornivå. Studiet bygger på programmene som tidligere fantes ved høgskolen, og som utdannet artister, produsenter og ansatte for musikkbransjen i rundt tjue år, men nytt skal være koblinga mellom nettopp musikk som skaper og næringsdelen.

De siste årene har musikkbransjen endret seg radikalt, skriver Høgskolen i Innlandet til Ballade.no.

– Overgangen til strømming som det ledende inntektsformatet, med tjenester som Spotify, Apple Music, YouTube og Deezer, har gjort at en ny generasjon produsenter, musikkskapere og artister har fått helt andre muligheter til å generere inntekter fra musikken sin. Gjør-det-selv-sektoren har vokst raskt, og introduksjonen av videotjenester som TikTok, Instagram Reels og YouTube Shorts har akselerert endringen ytterligere, beskriver fagavdelinga som forbereder det nye kombistudiet.

HINN peker også på raske endringer innen kunstig intelligens og de muligheter og utfordringer dette skaper for de som ønsker å være aktive i bransjen. I takt med disse endringene har kravene til kunnskap og forståelse av de økonomiske, organisatoriske og juridiske sidene ved musikken økt. HINN har også eget studie spesialisert på KI, uavhengig av musikk.

Jonas Bjälesjö, programansvarlig, sier på epost til Ballade:
– Bransjen har endret seg mye de siste årene, og kravene til en dypere forståelse av bransjen som helhet og dens dynamikk har økt. Dette gjelder både for de som ønsker å være aktive som musikkskaper og/eller artist, og for de som ønsker å jobbe som for eksempel konsertarrangør, artistutvikler, markedsfører eller manager.

– Tradisjonelt har musikkskapende prosesser og forretningsprosesser vært skilt, men utviklingen de siste årene gjør at for eksempel gjør-det-selv-artister, managers, A&Rs, promoters i dag må ha høy kunnskap innen økonomi, prosjektledelse og juss. Det nye programmet er unikt fordi det gir studentene direkte praktiske verktøy for å skape sin egen gode forretningsutvikling innenfor bransjen, uavhengig av hvilken rolle du ønsker å ha.

I samme fylke ligger den private LIMPI – Lillehammer Institute of Music Production. Denne har kortere løp, og er mer fokusert på selve musikkproduksjonen.

Studentene på HINN-bacheloren får mulighet til å gjennomføre ekstern praksis ved en etablert virksomhet i bransjen, samt reise på utveksling ved utenlandsk utdanningsinstitusjon. I tillegg har foreleserne i musikkfagene en aktiv rolle i musikkbransjen, framholder HINN. Studiet starter opp august 2024, og har opptak med normal søknadsfrist i vårsemesteret.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.