Det by:Larm handler om

By:Larm vil være et nordisk showcase. Men finnes egentlig det nordiske markedet?

Kulturrådet legger ned egen støtteordning for barn og unge.

Prosjekter rettet mot målgruppen må nå søke støtte i de enkelte fagområders fagutvalg.