FolkOrg og Sparebankstiftelsen Foto: Anbjørg Myhra Bergwitz

700 000 til rekruttering innen folkemusikk og folkedans.

FolkOrg har fått tildelt en gave fra Dextra Musica til et treårig rekrutteringsprosjekt. Søknadsfrist på pilotprosjektene blir i april.

Kalender

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Opera for Kidsa – OPERA

01/11/2020 Kl. 14.00

Innlandet

Popquiz på Røverstaden

02/11/2020 Kl. 19:00

Oslo

FolkOrg starter i 2017 en større satsing på rekruttering innenfor folkemusikken og folkedansen i Norge. Pengene som deles ut skal være effektive midler som går direkte til de ulike prosjektene. Det blir søknadsfrist i april, tildeling i mai og oppstart etter sommeren. Både nye prosjekter og pågående prosjekter kan søke om disse midlene.

Til arbeidet har Folk Org i år fått 700 000 i gave fra Dextra Musica. Gaven er gitt for 2017. Om støtten vil videreføres vil ifølge prosjektansvarlig i Dextra Musica, Eline Moe Melgalvis, først avgjøres ved neste års tildelingsrunde.

– At det nå blir stilt vesentlige midler til rådighet fra er den beste nyttårsgaven som vi i FolkOrg-styret kunne tenke oss, sier styreleder i FolkOrg Per Øyvind Tveiten i en pressemelding.

Planen er ifølge meldingen å bygge på med tre–fem prosjekter til i 2018 og 2019.

Instrumenter og talenter
Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB. Selskapet eier noen av verdens beste strykeinstrumenter og låner dem ut til etablerte og talentfulle norske musikere. Alle musikere som låner instrumenter bidrar til gjengjeld i prosjekter med barn og unge.

De neste fem årene skal de i samarbeid med folkemusikkfeltet satses på å bygge opp en samling av historiske og nybygde folkemusikkinstrumenter. Målsetningen med arbeidet er ifølge meldingen å bidra til å ivareta norsk kulturarv og tilby instrumenter av god kvalitet til fremragende og etablerte folkemusikere.

I tillegg til rekrutteringssatsingen i FolkOrg lanserer Dextra Musica i 2017 et nytt program for unge utøvere. Programmet skal bidra til at unge utøvere kan oppleve og utøve klassisk musikk og folkemusikk på et høyt kunstnerisk nivå. Dette gjøres ved å bidra til utvikling av møteplasser som nasjonale ensembler, sommerskoler og talenttilbud, å inspirere til økt spilleglede gjennom drømmekonserter med de fremste forbilder, en stor dirigentsatsing og en satsing for rekruttering til folkemusikkmiljøer og til instrumenter i fokus, obo, fagott, harpe, orgel og kontrabass.

Samarbeidspartnere er blant annet kulturskoler, Senter for talentutvikling, FolkOrg, Norges musikkorpsforbund, Ung i kor, De unges orkesterforbund, Ungdomssymfonikerne, Ungdommens barokkorkester, Valdres sommersymfoni og Opptakt- lanseringsprogram for unge dirigenter.

FolkOrg

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans ble stiftet i 2009 som en sammenslutning av Landslaget for Spelemenn (stiftet 1923) og Norsk Folkemusikk- og Danselag (stiftet 1987).
Organisasjonen har i dag omtrent 4500 enkeltmedlemmer og 150 lokale spel- og danselag. Organisasjonen har som formål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke deres roller og vilkår i samfunnet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev