700 000 til rekruttering innen folkemusikk og folkedans.

FolkOrg har fått tildelt en gave fra Dextra Musica til et treårig rekrutteringsprosjekt. Søknadsfrist på pilotprosjektene blir i april.