Oslo-Filharmonien (Foto: Bo Mathisen)

Nesten 2,5 millioner i gaveforsterkningspenger til musikk i Oslo

Den Norske Opera & Ballett, Oslo-Filharmonien og Jeunesses Musicales Norway, som står bak Loud! – jentenes bandleir er blant dem som får penger fra Kulturdepartemenetet.

Kalender

BYOHP: Numinous Beginnings

28/11/2020 Kl. 12.00

Vestland

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Gaveforsterkningsordningen ble innført for museene i 2014. Ordningen innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser. Formålet var å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er bevilget 45 millioner kroner til gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål i 2016.
– Jeg er glad for å se at så mange ulike kunst- og kulturvirksomheter søker om gaveforsterkningstilskudd og bidrar til å realisere så mange gode prosjekter. Vi ser at ordningen fungerer og motiverer kulturledere til å intensivere arbeidet med å skaffe flere finansieringskilder, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.
I tildelingen som ble kjent onsdag ga kulturdepartemenet 12 millioner i gaveforsterkningstilskudd til 19 kunst- og kulturinstitusjoner i Oslo. Nesten 2,5 millioner av disse midlene ble gitt til aktører på musikkfeltet.
Disse musikkrelaterte virksomhetene fikk tilskudd:
Den Norske Opera & Ballett AS
Mottar 620 733 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 2 482 931 kroner fra Color Line, Sparebankstiftelsen DNB og Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse. Gavene skal gå til utvikling av Barnekoret og en større satsing og markering av ungdomskompaniet Nasjonalballetten UNGs høstproduksjon. Dette er det første tilskuddet Den Norske Opera & Ballett AS får fra gaveforsterkningsordningen.
De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Mottar 237 500 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 950 000 kroner fra Dextra Musica og Sparebankstiftelsen DNB. Gavene er gitt for å utvikle og opprettholde musikalske møteplasser for barn og unge, inspirere til økt spilleglede i norske orkestre, Norsk Ungdomssymfoniorkesters høstsamling og sommermusikkskoler. Dette er det første tilskuddet UNOF får fra gaveforsterkningsordningen.
Jeunesses Musicales Norway – JM Norway (JMN)
Mottar 51 050 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 204 200 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyr og instrumenter til LOUD! – jentenes bandleir. Dette er en sommerleir der musikkinteresserte jenter mellom 11 og 17 år møtes for å teste ut ulike instrumenter, prøve seg på låtskriving og spille sammen. Dette er det første tilskuddet JM Norway mottar fra gaveforsterkningsordningen.
Stiftelsen Veslefrikk
Mottar 112 500 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 450 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av Veslefrikkmetoden, et verktøy for komponering. Dette er det første tilskuddet Stiftelsen Veslefrikk får fra gaveforsterkningsordningen.
Oslo-Filharmonien
Mottar 750 000 kroner i gaveforsterkning i 2016. Gaven utløses av pengegaver på 3 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Samlet er gaven til orkesterets 100-årsjubileum på totalt 9 millioner kroner fordelt på tre år. Dette er det første tilskuddet Oslo-Filharmonien får fra gaveforsterkningsordningen.
Norske Konsertarrangører
Mottar 275 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 1,1 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Kulturaktører som sosiale entreprenører. Dette er det første tilskuddet Norske Konsertarrangører får fra gaveforsterkningsordningen.
Stiftelsen Ultima Oslo Contemporary Music Festival
Mottar 43 750 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 175 000 kroner fra E. Galtung Døsvig AS til å styrke aktiviteter relatert til publikumsutvikling og profilering av festivalen. Dette er det første tilskuddet Ultima Oslo Contemporary Music Festival får fra gaveforsterkningsordningen.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev