VALGT UT TIL OPPTAKT: Nils Erik Måseidvåg (24) i aksjon med Trondheim Symfoniorkester under prøvedirigeringen 2. desember. Foto: Opptakt/Sven Erik Knoff

En milepæl i norsk dirigentutvikling

En ny dirigentsatsing skal gi Norge flere dirigenter på høyeste profesjonelle nivå. Lanseringsprogrammet Opptakt – for Norges nye dirigenter gir utvalgte talenter tilgang til å bygge karriere i symfoniorkestrene.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

De norske symfoniorkestrene og utdanningsinstitusjonene har gått sammen i et omfattende samarbeid. Målet er å gi landets største dirigenttalenter mulighet til å etablere en karriere som orkesterdirigent på høyeste nivå. Vi som står bak Opptakt ønsker at våre nye generasjoner dirigenter får arenaer der de utvikler engasjerende, original og nyskapende formidlingskunst. Vi vil at våre egne dirigenter i årene fremover – i større grad enn før – skal være med å prege Norges orkesterkultur. Dirigenter er nøkkelpersoner i kunstmusikkens økosystem og vårt musikkliv trenger dirigenter som formidler norsk tradisjon og repertoar, både på hjemmebane og ikke minst i utlandet.
Utenlandsk dominans i norske orkestre
I dag utdannes det langt flere dirigenter i Norge enn tidligere, og dirigentutdanningen blir stadig bedre. Men noe har manglet. For tiden har ingen av landets syv største symfoniorkestre norsk sjefsdirigent. Blant gjestedirigentene som inviteres til orkestrene er det utenlandske navn som dominerer. Norske dirigenter slipper til, men ikke så ofte som utenlandske.
Hva kan vi lære av Finland?
Finland har tradisjonelt stått frem som en av de store dirigentnasjonene og som et foregangsland innen dirigentutvikling. I Norge har vi på ulike vis kopiert suksessoppskriften fra Sibelius-akademiets dirigentutdanning. For det første utdanner vi et langt større antall dirigenter nå enn før, og man kan i dag snakke om dirigentklasser ved skolene. For det andre får dirigentstudentene stadig mer praksis med profesjonelle musikere, ikke bare studentensembler eller amatørorkestre. I dag tilbyr både Norges musikkhøgskole i Oslo og Universitetet i Stavanger dirigentstudier på bachelor- og masternivå. Underskogen av dirigenter er godt ivaretatt, og blant de fremste unge talentene er nivået meget høyt.
Tyngre karrierestart i Norge
I arbeidsmarkedet ser vi likevel store forskjeller mellom Norge og Finland. Vi er jevnstore nasjoner, men i Finland er det betydelig flere profesjonelle orkestre enn i Norge, og de finske orkestrene bruker egne dirigenter mer og oftere enn de norske. Altså er hjemmemarkedet for finske dirigenter vesentlig større. Som en selvforsterkende effekt blir derfor kompetansenivået blant finske dirigenter høyere. Per i dag har åtte av tretten finske symfoniorkestre finsk sjefsdirigent
Enda viktigere for de unge talentene er at man i Finland har tradisjon for at orkestrene investerer mye i unge dirigenters karriere, ved å tilby oppgaver som er utviklende og ved å tilby gjentatte oppdrag. Det er dette siste som på mange måter er «the missing link» i norsk dirigentutvikling, og som vi nå forsøker å besvare gjennom lanseringsprogrammet Opptakt.
Opptakt – for Norges nye dirigenter
Med støtte fra Dextra Musica-Sparebankstiftelsen DnB, går de norske orkestrene og utdanningsinstitusjonene nå sammen om å etablere Opptakt – for Norges nye dirigenter. Deltakerne i programmet vil få dirigentoppgaver med orkestrene, under veiledning av erfarne maestroer. Det vil bli nær kontakt og åpen dialog mellom deltakende dirigenter og orkestermusikere. Slik skal våre unge dirigenter få en plattform til å utvikle både kompetanse, nettverk og omdømme. Opptakt skal knytte våre dirigenter og orkestre tettere sammen, og kommer til å bidra til at flere norske dirigenter løftes opp og frem.
31 dirigenter søkte om å bli med i Opptakt. Blant disse ble ti kandidater invitert til opptaksprøver.
1. – 2. desember var det prøvedirigering med Trondheim Symfoniorkester.
Fem av de ti gikk til finalen og fikk dirigere Brahms 4. symfoni og Saint-Saëns’ Rondo et Capriccioso. Til sist ble to unge dirigenter valgt ut til Opptakt – Nils Erik Måseidvåg og Andreas Hansson.
Historisk høyt nivå
Juryen som vurderte kandidatene i Opptakt var påfallende systematisk i å velge ut unge dirigenter. Blant søkerne til programmet var det betydelig aldersspredning, men for hver runde som gikk, ble trenden tydeligere – de unge gikk foran. I finalerunden med Trondheim Symfoniorkester var eldste dirigent 24 år gammel. Yngstemann – og en av de to som ble valgt ut – er bare 20 år!
Dette er vitnesbyrd om at den nye generasjonen dirigenter – de som er vokst frem etter at bachelorutdanningen i dirigering kom til – holder et historisk høyt nivå. Vi har aldri tidligere hatt flere dirigenter, tidlig i tjueårene, som har dirigert så bra.
De unge har ennå mye å lære, men de beste blant dem er nå klare for å brynes på profesjonelt nivå. Det er her Opptakt kommer inn, og nå skal vi gi talentene oppgaver som er oppbyggelige. Både kompetanse, og ikke minst omdømme og status må bygges – sten for sten.
Vi er vitne til et vendepunkt i utviklingen av norske dirigenter, og etableringen av Opptakt er en milepæl i dette arbeidet.
Morten Wensberg er førsteamanuensis i dirigering, Universitetet i Stavanger

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev