Skjulte folkemusikkskattar fritt ope på nett

Ål Bygdearkiv har digitalisert lydarkivet og gjort tidlegare ukjente optak tilgjengeleg.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Laurdag 21.januar vart Ål Bygdearkiv først ute mellom norske lokalarkiv til å ha digitalisert det aller meste av samlinga si og lagt det ut fritt på internett.

Det er dagleg leiar Ola Terje Oleivsgard og folkemusikkentusiast Olav Sataslåtten som har stått for det meste av arbeidet,  med digitalisering og indeksering av fleire hundre timar med spoleband og opplasting av materialet i publiseringsløysinga LoCloud, vert det meddelt i ei pressemelding.

Kjeldene som vert lagt ut på sida til Ål bygdearkiv handlar i fyrste omgang om lokale opptak av folkemusikk, pr i dag med hovudvekt på hardingfele, men også med eit fint utval av kveding og langeleik. Det totale utvalet vil auke kontinuerleg i lang tid framover, og bli fyllt opp med meir durspel og digitaliserte 78-plater. Utover dette kjem den tilveksten som Åndsverkslova gjer rom for, gjennom at opptak eldre enn 50 år kan publiserast fritt.

Dei digitaliserte lydfilene har ulikt opphav, men fellestrekket er at dei i all hovudsak kjem frå spoleband. Lars Hallingstad, tok opp både intervju og musikk på bandspelar på 1950- og -60 talet. Ål bygdearkiv har vidare fått tilgang til musikkopptak gjort av Bernhard Berg og sonen Hallgrim Berg, og tilsvarande gjort av Hans Nestegard, og digitalisert desse. Det er også materiale frå to samlingar; samlinga til Ål spel- og dansarlag og samlinga Song og spel i Hallingdal. Det var fleire hardingfelespelarar som gav ut 78-plater mellom 1920 og 1950, og ein del av desse blir digitalisert av Ingunn Stræte Lie, frå hennar samling.

– Dette er materiale av generelt høg kulturhistorisk verdi, med også heilt unike opptak. Det er på høg tid å tilgjengeleggjera dette, og me er glade for å kunne gjere det fritt, og håpar at det vil bli til glede for mange. Me håpar også at stadig tilvekst vil generere ytterlegare bruk av nettsida over tid, seier Oleivsgard i pressemeldinga.

EU-prosjekt for lokale kjelder
Publiseringløysinga som vert nytta er LoCloud Collections. Denne er utvikla gjennom eit EU-prosjekt som har hatt som hovudfokus å gje Lokale institusjonar Cloud-basert teknologi. Mindre institusjonar, til dømes regionale og lokale arkiv og museum, er i dag framleis underrepresentert på den digitale europeiske arenaen. Prosjektet LoCloud ynskjer å handtere denne utfordringa gjennom å gje desse brukarvenlege og prisgunstige verktøy som kan auke publisering av digitale kjelder til publikum. Kjelder publiserte gjennom LoCloud skal i neste fase bli søkbare gjennom kulturarvportalen Europeana .

I Noreg er det Riksarkivet som har hatt ansvaret for å koordinere LoCloud-arbeidet.

Opptaka kan du høyre her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev