Skjulte folkemusikkskattar fritt ope på nett

Ål Bygdearkiv har digitalisert lydarkivet og gjort tidlegare ukjente optak tilgjengeleg.