© Nicolaas Kippenbroeck

Musikermotstand mot oppdeling av turnestøtte

Musikernes fellesorganisasjon krever at turnepotten øker før managerne slipper til som søkere.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I mai lanserer Music Norway [link id=68254 title=»en ny versjon av reisestøtten»]. Justeringene består i at to eksisterende ordninger, Kulturrådets turnestøtte på 4 millioner og UDs reisestøtte på 3,2 millioner, som ble forvaltet av nå nedlagte MIC, slås sammen for å bli delt ut av nystartede Music Norway.

Music Norways mål er å bidra til at virkemidlene i større grad tilpasses det stiftelsens leder Kathrine Synnes Finnskog kaller den profesjonelle, norske musikkbransjen. Derfor slippes nå managere og låtskrivere/komponister til som mottakere av turnestøtten.

Protester
Men Musikernes fellesorganisasjon (MFO) protesterer mot at nye søkergrupper slipper til før det kommer mer penger inn i ordningen.

— Ordningen har ikke fått tilført friske midler, likevel ønsker Music Norway å åpne ordningen opp for nye søkere. Det vil jo gjøre ordningen dårligere og det kan vi ikke akseptere, sier MFO-leder Renée Rasmussen.

— Music Norway ønsker å styrke bransjen som skal jobbe for artistene. Kommer ikke det dine medlemmer til gode?

-Jeg bestrider på ingen måte at bransjen, for eksempel managementleddet, må styrkes, men det må ikke skje på bekostning av andre grupper i musikklivet, sier Rasmussen. Hun peker på at de fleste musikere med eksportambisjoner først må ut å reise uten å tjene noen penger, definert som kulturutveksling uten inntjening, før de eventuelt lykkes og kan starte en eksportsatsing som tjener penger.

— Muligheten til å støtte denne reisevirksomheten er helt avgjørende, sier hun.

— Reisestøtteordningen har gjort at en rekke artister og ensembler har klart å etablere seg og skapt seg et marked i Europa, USA og Asia. Det er ikke gitt rom for økte bevilgninger i denne ordningen. Vi finner det derfor uakseptabelt hvis Music Norway og Kulturdepartementet ønsker å kutte i musikernes allerede pressede støtteordning for å gi dette til managerapparatet. Dette er en utvikling vi vil fraråde og som vi vil følge nøye i tiden framover.

Nødvendig endring
Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog mener at en dreining i retning av bransjestøtte, det vil i dette tilfelle si støtten til managere, er nødvendig:

— Det er stort behov for bransjestøtte, og vi vil tilrettelegge for en utvikling av dette. Jeg er sikker på at en god forvaltning vil bidra til en sunn fordeling. Selv om det kan oppleves som at flere må dele samme kakestykke, sier Finnskog.

Samtidig sier hun at dialogen med bransjen er et av hennes hovedmål for 2013.

— Jeg har forståelse for at alle endringer i etablerte systemer kan vekke bekymring, sier Finnskog.

Music Norways oppgave er å tilrettelegge for økt musikkeksport og internasjonal profilering. Finnskog understreker at jobben skal gjøres sammen med musikklivet for finne virkemidlene som fungerer best.

— Vi har som mål for året å snakke, diskutere og vurdere dette sammen med bransjen, utøverne og artistene. Eksisterende ordninger må evalueres nettopp for å imøtekomme de behov og innspill vi får underveis. Dette må også være en pågående prosess som lever i takt med virkeligheten, sier Finnskog, og legger til at ambisjonen hennes også er å øke støtten med friske midler.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev