Norsk Rockforbund-logo

Lurt å vite om NRF

Musikkbransjen er full av rare forkortninger. Her gir tyveårsjubilanten Norsk Rockforbund deg noen stikkord om NRF, nære samarbeidspartnere og andre ting som står organisasjonen nært.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norsk Rockforbund [NRF]. NRF ble opprettet i 1982, da som eneste landsomfattende rockeorganisasjon. I dag er NRF arrangørenes organisasjon. Norsk Rockforbund er en demokratisk oppbygd organisasjon, og vi hadde pr. 31.12.01 188 medlemsforeninger. Disse foreningene hadde igjen i overkant av 33.000 medlemmer. NRFs medlemsforeninger er klubber, studentsamfunn og festivaler. Per i dag har NRF to fulltidsansatte og en sivilarbeider i administrasjonen i Oslo, samt daglig leder for Norsk Bluesunion i 70% stilling på Notodden, og daglig leder for Fagråd for Studentarrangører i 30% stilling i Bergen. Daglig leder i NRF er Stein Andreassen.

Norsk Bluesunion [NBU]. Opprettet våren 1997 som NRFs første fagråd. Norsk Bluesunion har et råd bestående av totalt 5 representanter fra de forskjellige bluesklubbene. Kontorene til Norsk Bluesunion er samlokalisert med Notodden Bluesfestival. Daglig leder er Morten Omlid. Fagrådsleder er Jostein Forsberg fra Notodden Bluesklubb.

Norske Rockfestivaler [NRFE]. Opprettet på NRFs Landsmøte i Bergen i 1998. Arrangerer et årlig festivalseminar, og jobber med å bygge nettverk mellom dem. NRFE styres av et råd på tre personer, og daglig leder i NRF er administrativ ressurs. Toffen Gunnufsen fra Quartfestivalen er fagrådets leder.

Fagrådet for Studentarrangører [FaSt]. Opprettet på NRFs Landsmøte i Drammen i 2000. Arrangerer den årlige FaSt-samlingen, FaSt-hybel på by:Larm, og prøver ellers å være vaktbikkje for studentsamfunnene året gjennom. FaSt styres av et råd på tre personer, og Jørgen Wold er daglig leder med kontor på Verftet i Bergen. John Ingvar Skåtøy fra Folken i Stavanger er leder for FaSt.

NorgesNettet [NN]. NorgesNettet er et nettverk av 24 spillesteder med profesjonell teknisk standard. Spillestedene presenterer til sammen ca. 2 500 arrangementer for ca. 700 000 besøkende hvert år. NorgesNettets administrasjon arrangerer turnéprosjekter, samt koordinerer og gjennomfører tekniske produksjoner ved arrangementer som promoterer norske artister i Norge og Europa. Terje Haakonsen er daglig leder for NorgesNettet.

Norsk musikkråd [NMR]. Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon for 30 landsomfattende musikkorganisasjoner, deriblant NRF. NMR er Norges 3. største studieforbund og har gjennom 25 år sørget for å tale musikklivets sak overfor lokale, regionale og sentrale myndigheter. NMR forvalter også Musikkverkstedordningen (se lenger nede).

Norsk jazzforum [NJF]. Norsk jazzforum er, som navnet tilsier, en organisasjon for norsk jazz, og skal arbeide for å fremme jazzens vilkår kulturpolitisk, kunstnerisk og pedagogisk. NRF har de siste to årene samarbeidet med Njf om kurs for jazzklubber.

Nordisk samarbeid. NRF har som mål å være den fremste organisasjonen i Norden på arrangørutvikling. Derfor er vi avhengig av god kontakt med andre land, og vi er involvert i prosjektsamarbeid på flere områder. Det mest omfattende av disse er better-concerts.info, et felles nordisk e-læringsprosjekt for konsertarrangører.

TONO. TONO forvalter fremføringsrettigheter til musikkverk. NRF har to forskjellige avtaler med TONO, for klubb- og studentsamfunnene. Les mer om avtalene på www2.norock.no/medlemmer/tono.ehtml.

Støtteordninger
De fire viktigste ordningene for rockearrangører er:

1) Musikkverkstedordningen [MVO]. I regi av Norsk musikkråd tildeles det årlig ut omtrent 10 millioner til rock, jazz og folkemusikk. Pengene tildeles utstyr til øvings- og framføringslokaler (dog ikke personlige instrumenter), opplæring/kurs og mindre bygningsmessige tilretteleggelser. Veldig mange klubber har fått midler fra denne ordningen. Søknadsfrist er 15. november hvert år. Søknadsskjema kan lastes ned på www.musikk.no/bilder/MVO_søknadsskjema_2002-1.pdf

2) Kulturrådets Turné-, transport-, og festivalstøtte [TTF]. TTF gir støtte til festivaler, konserter og konsertrekker. Med god budsjettering, og evne til å gjennomføre profilerte og planlagte arrangementer, vil en stille sterkt. Det har også vist seg at små steder kan nå opp i kampen. Ordningen har to søknadsfrister, henholdsvis 1. mai og 1. november, med tildeling en drøy måned etterpå. Søknadsskjema kan lastes ned på www.kulturrad.no.

3) Kulturrådets festivalstøtteordning. Gjelder i hovedsak de store festivalene. Må ha et «høyt kunstnerisk nivå», ha mottatt regionale tilskudd i minst 3 år, og ha varighet på minimum to dager. Søknadsfrist er 1. september året før. Eget søknadsskjema.

4) Kulturrådets konsertstøtte. Fra denne ordningen kan det søkes tilskudd til delvis dekning av arrangørens utgifter til innleid musikkutøveres personlige honorar. Tilskuddet ytes etter to satser; ordinær (maks. 4000 kr.) og høy (maks 8000 kr.). Samlet tilskudd skal aldri dekke mer enn 50% av arrangørens dokumenterte utgifter til innleide utøvere. Eget søknadsskjema må være Norsk Kulturråd i hende senest fire uker før konsertdato.

5) Frifond. Frifond er en statlig støtteordning med en ramme på totalt 70 millioner kroner. Totalen fordeles videre på tre store paraplyorganisasjoner, Av disse fikk Norsk musikkråd 21 millioner i 2001. NMR-potten fordeles igjen på medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd på basis av hvor mange medlemslag disse har med 1/3 medlemmer under 26 år. Komplisert, men resultatet ble altså ganske fett: kr. 530.000,- til fordeling i Norsk Rockforbund. Dette forventes å bli omtrent likt i år. Søknadsfristene i 2002 er 1. juni og 1. november. Mer info kommer på www.norock.no.

Kurstilbud. Som medlem av NRF får man tilbud om gratis opplæring. Vi selger også kurs og seminarer til arrangører som ikke er medlem i NRF. Les om opplæringstilbudet vårt på www.norock.no/opplaering

Feite Forestillinger. NRFs egen bok om hvordan man arrangerer vellykkede konserter, fra A til Å. Bladet Musikk og Kultur skrev blant annet følgende om boka: «Feite Forestillinger – ei bok som i praktisk bruk absolutt hjelper deg nærmere suksess, enten du har rocksmak på arrangementene dine eller ikke.» Alle som deltar på et NRF Klubbkurs får boken gratis.

Musikkguiden. Et oppslagsverk som blir gitt ut hvert år av Faro Musikk & Media as. Inneholder adresser, telefonnummer og kontaktpersoner og litt info om alt fra management og plateselskaper til aviser, radiostasjoner, departement og kulturkontorer. Hvis økonomien tillater det, så sendes denne ut til alle medlemsklubbene i NRF.

Blues News. Blues News var tidligere et medlemsblad for Oslo Bluesklubb. I 1997 ble bladet et medlemsorgan for Norsk Blues Union. Bladet kommer ut 5 ganger i året. Utgis av Stiftelsen Blues News. NRF har ingen eier- interesser i Blues News, men støttet i sin tid magasinet med et oppstartstilskudd. Redaktør for Blues News er Rune Endal. Se Blues News på nett: www.bluesnews.no

Gramart. Grammofonartistenes forening er en landsomfattende organisasjon hvis formål er å ivareta grammofonartister (og andre artisters) interesser og rettigheter. I 1997 slo Rockens Interesseorganisasjon (RIO) seg sammen med Gramart. Daglig leder er Jan Erik Haglund.

Akks. AKKS er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i musikkbransjen. Dette gjør AKKS gjennom kursavvikling, administrering av øvingslokaler og konsertavvikling. AKKS tilbyr opplæring innen rytmisk musikk som en av svært få aktører i Norge, derfor er tilbudene åpne for både gutter og jenter. AKKS har eksistert siden 1982. AKKS har avdelinger i de fem største byene i Norge; Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Se www.akks.no for kontaktinfo til de ulike avdelingene.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.