Napsterilustrasjon

Hvem vant egentlig Napster-saken?

Høyesterett slo torsdag 31. januar fast at Napster.no må betale 100 000 kroner til platebransjen for å «forsettlig og på klanderverdig måte lenket til ulovlig utlagte musikkfiler». Dermed snudde de lagmannsrettens totale frifinnelse av napster.no-opphavsmann Frank Allan Bruvik. Både TONO og IFPI ser dommen som en viktig seier i krigen mot piratkopiering. Samtidig mener Bruviks advokat at de har vunnet en viktig seier for forbrukernes rettigheter: – Saksøker vant ikke frem på det punktet de kunne tjent mest penger på. Generell lekning til musikk på internett skal fremdeles ikke være ulovlig eller avgiftsbelagt i Norge. De vant kanskje slaget, men de har tapt krigen, sier Bruviks avdokat Magnus Stray Vyrje til Ballade.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Opphavsrettighetsorganisasjonen TONO la torsdag ut en pressemelding på sine nettsider der de slo fast at ” TONO og plateselskapene vant høyesterettssaken mot Napster.no” . Dette på grunnlag av at Høyesterett nå har snudd dommen fra Lagmannsretten, der Frank Allan Bruvik ble frikjent fra erstatningskravet på 100 000 kroner for å ha lenket til ulovlig utlagte musikkfiler på nettet.

Det opprinnelige kravet fra TONO, NCB Nordisk Copyright Bureau, EMI Norsk AS, BMG Norway AS, Sony Music Entertainment Norway AS og Universal Music AS var på 500.000 kroner. IFPI Norge og Antipiratgruppen i Norge opptrådte som hjelpeintervenienter i saken.

Adm. direktør Cato Strøm sier i en kommentar at han er glad for at TONOs syn gjennom mange år har fått tilslutning av Høyesterett:

— Dette viser at åndsverkloven er både teknologinøytral og fleksibel i forhold til ny teknologi. Samtidig viser dommen at nettpirater som vil snylte på artister og komponister går vanskelige tider i møte. Internett er som skapt for spredning av musikk, men stjeling av artister og komponisters musikk aksepteres ikke, sier Strøm, som tror dommen vil medvirke til å styrke fokus på de nettsteder som tilbyr lovlige musikkverk.

IFPI-sjef Sæmund Fiskvik sier til IT-avisen.no at dette er ”Den viktigste piratdommen i Norge”:

— Dette lager vei vellinga, for å si det brutalt. Dommen klargjør hvor grensa går for piratvirksomhet, og dette er noe vi vil trenge når vi gjør Internett til verdens største markedsplass, sier Fiskvik til ITavisen.no

Men denne saken også hadde et annet viktig punkt som verken Tono eller Fiskvik nevner. På dette punktet har Bruvik har fått medhold både fra lagmannsretten og høyesterett.

Det andre punktet handlet om det å lenke til en musikkfil skulle medføre en ”tilgjengeliggjøring” av filens innhold. Dette ville i praksis bety at den som lenket til en hvilken som helst musikkfil, også måtte ha betalt avgift til bransjen for dette, på samme måter som radiostasjoner og TV-kanaler må betale opphavsmannen for å fremføre dennes musikk.

Til tross for at svenske og dansk rettspraksis har slått fast at en lenke medfører en slik tilgjengeliggjøring/fremføring, holdt norsk Høyesterett fast på avgjørelsene fra de tidligere dommene:

«Partene har søkt å belyse konsekvensene av å anse lenkingen som tilgjengeliggjøring. Da vil utgangspunktet være at lenking, både lovlig og ulovlig utlagt beskyttet materiale, bare kan skje med rettighetshavers samtykke(…)Å innfortolke et samtykke kan nok løse meget, men det kan også bli tale om avgrensingskriterier som kan både gi grunnlag for tvil og tvister. Konsekvenshensyn er derfor en medvirkende årsak til at jeg mener at saken bør avgjøres på det subsidiære grunnlaget»

I klartekst betyr dette at siden hele internett består av lenker, vil det være svært problematisk å innhente tillatelser fra alle som har nettsider med opphavsbeskyttet materiale før man lenker til dem. En slik tolking kunne for eksempel skapt juridiske problemer for helt ordinære søkemotorer, som svært mange bruker for å finne informasjon på nettet.

Bruviks advokat, Magnus Stray Vyrje, er ikke overrasket over at hans klient ble ilagt boten på 100.000 kroner.

— Retten fant at Bruvik hadde lagt ting litt for godt til rette for nedlasting av åpenbart ulovlige musikkfiler. Det er forståelig, i og med at Bruvik hadde dyplenket, slik at man kunne laste ned musikken direkte fra napster.no-siden.

Samtidig mener Stray Vyrje at den prinsipielle seieren på punktet om opphavsrettslig pekeransvar var den klart viktigste.

— Bransjeorganisasjonene sa under hele rettsaken at de mye heller vill ha en dom som gjorde at man måtte betale for å legge ut musikkpekere, enn å gi min klient en bot. Dette første punktet var hele grunnen til at de anket saken inn til Høyesterett. Derfor synes jeg det er svært overraskende at TONO sier seg fornøyd med denne dommen, som vil gi dem, IFPI og fem andre bransjeorganisasjoner 100.000 kroner på deling. Etter at man har brukt 1.5 millioner på en sak kan jeg ikke forstå hvordan dette kan tolkes som en seier for deres del. De har kanskje vunnet slaget, men de har helt klart tapt krigen, sa Stray Vyrje i en kommentar til Ballade torsdag.

Om bøter i hundretusenkronersklassen vil dempe lysten på å lage fildelingsnettverk, forandre strukturen på dem eller sende hele utvekslingen ”under jorden” til lukkede servere, gjenstår å se. Med dommen mot Napster.no kommer det i alle fall til å fremstå som lite lukrativt å tilby åpenlys «one-click»-nedlasting av ulovlig opplastet musikk, selv om norsk lov fremdeles tillater at man laster ned slik musikk til privat bruk.

Verken Cato Strøm eller Magnus Stray Vyrje var i dag tilgjengelige for videre kommentarer.

Ballade kommer tilbake med flere artikler rundt den snarlige implementeringen av den nye EU-tilpassede åndsverksloven, som sannsynligvis vil gjøre de juridiskke forholdene rundt nedlasting av musikk fra internett mye klarere.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev