Internett

Saboterer platebransjen Deledagen?

– Det kan se ut som om norske representanter for internasjonal platebransje ønsker å legge lokk på debatten om opphavsrett og piratkopiering, mener Jørgen Larsson, som i dag er med å arrangere Deledagen i Bergen Kunsthall. – Manglende deltakelse fra de store plateselskapene ser ut til å gjøre Deledagen i Bergen Kunsthall til nok et eksempel på at debatten om brudd på åndsverkloven blir ensidig, uttaler Larsson, som samtidig avkrefter at Deledagen oppfordrer til ulovlig kopiering av musikk.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

Ballade kunne torsdag melde om stor interesse for Deledagen, samtidig som de store plateselskapene ikke syntes å ha noe ønske om å ta del i symposiet, til tross for at arrangørene tilbød seg å betale for både billetter og opphold.

— Manglende deltakelse fra de store plateselskapene, noe som igjen resulterer i at TONO uteblir, ser ut til å gjøre Deledagen i Bergen Kunsthall til nok et eksempel på at debatten om brudd på åndsverkloven blir ensidig. I tillegg hersker det en forestilling om at Deledagen vil oppfordre til ulovlig kopiering av musikk. Dette medfører ikke riktighet, sier Larsson i timene før arrangementet går av stabelen.

— Deledagens arrangører har i første omgang invitert en rekke musikere i Bergens musikkmiljø til å dele sin musikk med andre i Bergen Kunsthalls lokaler. Vi har valgt å holde oss til formuleringen «de som har noe å dele», for å opppfordre deltakerne til å bruke hodet og reflektere over hva de deler med andre, og med hvilken rett de gjør det. At arrangementet legger til rette for at det blir mulig å kopiere musikk er med andre ord å la problemtstillingen utfolde seg i praksis, mens de teoretiske refleksjoner omkring emnet pågår.

Dagens evenement i Bergens Kunsthall er en kombinert aksjon/debatt/konsert, som skal fokusere på problematikken omkring kopirett, delebeskyttelse, mp3 og privatkopiering.

— Vi har ved flere anledninger understreket at vi ikke her har å gjøre med et tradisjonelt copy-party slik vi har sett det på 80-tallet. Det er derfor beklagelig at responsen fra platebransjen, samt TONO og en rekke journalister, tyder på at man tror at Deledagen er et arrangement som oppfordrer til ulovlige aksjoner, og ikke er et forsøk på å få til en allmen opplyst debatt om et svært viktig og komplekst emne i vår tid. En opplyst debatt fordrer som kjent argumenter fra alle sider. Vi håper derfor at platebransjen og TONO ombestemmer seg, og tar seg tid til å drøfte de ulike problemstillinger som kan knyttes til opphavsrett og ny teknologi i Bergen Kunsthall i dag.

Det er det i skrivende stund lite som tyder på. EMI Recorded Music fortalte i dag Ballade at de «ikke hadde tid til å reise», mens Lena Midtveit i BMG i følge Kommandos nettsider er blant direktørene som offisielt har takket nei. Ballade snakket også med direktør Cato Strøm i TONO, som rett og slett stiller seg tvilende til lovligheten ved arrangementet.

— Deledagen har fremstilt seg selv som et bytteopplegg der alle kan ta med seg sine CD-bunker og kopiere av hverandre etter hjertens lyst, noe som klart går utover den private rett til kopiering som finnes i lovverket. Det er de store plateselskapene som i første omgang burde tale sin sak ved et arrangement som dette, og TONO ville ikke nødvendigvis dele alle deres synspunkter. Når plateselskapene likevel velger å utebli fra arrangementet, kan det være at de tenker som oss, og betrakter Deledagen som over grensen til hva som er tillatt.

Men arrangørene hevder jo at dette ikke er noen oppfordring til lovbrudd, samtidig som arrangementet er støttet av en seriøs aktør som Norsk kulturråd?

— Jeg har sett at Deledagen opererer med Kulturrådets stempel på arrangementet, men jeg kjenner ikke alle detaljene her. En slik støtte legitimerer uansett ikke eventuelle ulovligheter. Jeg må ellers si at det virker noe underlig at Kulturrådet skal ha støttet et arrangement som dette.

Deledagen finner sted i Sal 2 i Bergen Kunsthall, og starter klokken 12 på formiddagen. Det blir debatt fra klokken 19, med Tellef Øgrim som ordstyrer, og innledning om opphavsrett ved advokat Andreas Galtung. Denne debatten skal streames, og kan følges på nettet på denne adressen.

Arrangørene har for øvrig kopiert opp en bunke med en artikkelsamling fra Ballade.no til Deledagen.

— Det er et lite kompendium på 44 sider med, etter vår mening, de mest relevante og beste innleggene i debatten om kopiering og fildeling det siste året, sier Larsson. – Sammen med dette er det en kopi av åndsverksloven og høringsutkastet til ny åndsverkslov.

Om noen av Ballades lesere ønsker å motta en pdf-fil av denne artikkelsamlingen, som inneholder både intervjuer, kommentarartikler og debattinnlegg, kan dere bare sende en mail merket «Kompendium» til ballade@mic.no, hvorpå vi sender dere dokumentet per e-post.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.