AntiRIAA-poster

Deledagen i Bergen: Debattinnlegg, provokasjon eller lovbrudd?

Det kan virke som en direkte provokasjon i forhold til kopieringsdebatten som har ridd Internettmediet som en mare siden det ble allemannseie – eller er det kanskje tvertimot et seriøst forslag til debatt? I Bergens Kunsthall inviteres det i hvert fall til Den Store Deledagen, hvor «alle som har en CD med noe å dele» kan komme inn og bytte filer. Per Platou, John Hegre, Mikal Telle, Bjørn Torske og Jørgen Træen er noen av de som har meldt sin ankomst, mens de store plateselskapene glimrer med sitt fravær.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Kyrre Tromm Lindvig

Mange har meldt sin interesse for å delta, men hovedarrangør for Deledagen, Jørgen Larsson, sier at han savner svar fra de internasjonale plateselskapene:

— Jeg har ringt og ringt, men de er vanskelige å få med i debatten. Hvis de bestemmer seg for å komme hit, skal jeg betale billettene deres og det de måtte ville ha, da denne debatten i alt for stor grad er blitt styrt av konsumenter og journalister.

Deledagen i Bergens Kunsthall mandag 7.april er en kombinert aksjon/debatt/konsert som skal fokusere på problematikken omkring kopirett, delebeskyttelse, mp3 og privatkopiering. Vi spurte Jørgen Larsson om dette skal regnes som et kulturpolitisk «statement» eller ren provokasjon.

— Det viktigste er at Deledagen er en praktisk utprøving på en grunnleggende problemstilling, nemlig hva som er eller skal være skillet mellom privat og offentlig rom. Det er dette spørsmålet som ligger til grunn for hele debatten om fildeling, og derfor ønsker vi å lage et Kaaza, men i «Real-life», for å illustrere nettopp denne fildelingsproblematikken. Det er viktig å få med seg at jeg selv har flere spørsmål enn svar, derfor kan dette ikke regnes som et «statement», men heller som et konkretisert spørsmål.

Hvem står bak dette- er det du personlig?

— Det er jeg og min med-kurator Morten Kvamme som står bak. Dette er for øvrig starten på flere lokale delprosjekt som heter «Kommando». Men vi har med oss mange flere, blant annet kommer Mikal Tellé innom på Deledagen, og vil ta med seg ting til nedlasting. Men jeg gjentar at dette er en vanskelig problemstilling, jeg er personlig ikke overbevist om at alt skal være gratis. Musikere må jo også leve av noe, for eksempel.

Det er det det nye høringsnotatet til Kirke-og Kulturdepartementet forsøker å finne en løsning på også, har du noen kommentar til det?

— Det notatet problematiserer saken ytterligere, mener jeg. De forsøker å lage et skille mellom lovlig og ulovlig kopiering. Hvordan i all verden skal man få til et slikt skille i praksis? Man prøver med andre ord å avgiftsbelegge det man prøver å forby. Jeg var en tilhenger av det gamle kassettavgiftsfondet, hovedtanken bak det var nettopp å sørge for at de artister som er mest utsatt for piratkopiering skulle få en kompensasjon for det. Ellers må det nevnes at de som faktisk tjener på dette, nemlig teleoperatørene overhodet ikke er i bildet på denne saken. Telenor reklamerer jo for at man for en gitt pris kan laste ned så og så mye i måneden, som tilsvarer så og så mange mp3-filer. Kanskje man skulle avgiftsbelegge dem?

Selve Deledagen finner sted i Sal 2 i Bergen Kunsthall mellom klokken tolv på formiddagen og midnatt. Det blir debatt fra klokken 19, med Tellef Øgrim som ordstyrer, og innledning om opphavsrett ved advokat Andreas Galtung. Per Platou, Mikal Telle, Thomas Gramstad, Nils Heldal og Knut Bøhn skal være blant debattantene, der den etablerte platebransjen i hvert fall enn så lenge har skygget banen. Debatten vil for øvrig streames, og kan følges direkte på nettet.

— Jeg mener at man ikke må være for utopisk i denne debatten, sier Larsson avslutningsvis. – Jeg tror personlig verken på totalforbud av kopiering eller full frihet. Jeg har som sagt ingen svar, bare spørsmål. Men disse spørsmålene er så viktige at vi ikke kan la være å stille dem, og det er det vi forsøker å gjøre med Deledagen.

Etter selve debatten blir det opptredener med Bjørn Torske, Sir Dupermann, Platerytter Blandebord, Jet Jaguar og Fredrik Saroea And The Fredrik Saroeas. Se også www.kunsthall.no/kommando for mer om Deledagen og andre lokale prosjekter.

Den Store Deledagen er støttet av Norsk Kulturråd.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.