Glitch-poster

Stor glede hos PNEK

– Produksjonsnettverket for elektronisk kunst mottok nyheten fra Kulturrådet om støtte til videre prøvedrift for BEK og TEKS med stor begeistring, sier daglig leder Janne Stang Dahl, som ellers mener at det på den elektronisk baserte arenaen skjer mye interessant over hele landet. – Det elektroniske kunstfeltet er et dynamisk og ustabilt felt – og evnen til å kunne endre seg raskt er et av de viktigste kravene og utfordringene feltet kan stille til seg selv, sier hun i dette intervjuet.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Kulturrådet har gjort et viktig arbeid for det elektroniske kunstfeltet i Norge, mener Stang Dahl, som tidligere var daglig leder for Ny Musikk. – Det elektroniske kunstfeltet er under sterk utvikling, samtidig som elektronikk har blitt en selvfølgelig del av kunstfeltet – og samfunnsutviklingen generelt. Tilveksten av elektroniske kunstsentre i ulike deler av landet, faglig satsing på nye medier ved Kunsthøgskolen og et aktivt produksjons- forsknings- og formidlingsmiljø, gir utslag i interessante produksjoner og nye formidlingsformer av tverrfaglig karakter.

— Teknologien og kunstfeltet endres hurtig, mener Stang Dahl, som fortsetter: – Det elektroniske kunstfeltet skaper stadig nye utfordringer og problemstillinger, og PNEK forsøker å være aktiv i diskusjonen med å finne nye modeller for ressursforvaltning i feltet. Tverrfaglig samarbeid og nye produksjonsformer er noen av de temaer som opptar nettverket i dag.

Ballade har bedt PNEK-lederen fortelle litt mer om de to sentrene som i går fikk til sammen en million kroner i støtte fra Norsk kulturråd.

— BEK, Bergen senter for elektroniske kunst, ble etablert i 2000 og har mottatt tilskudd til prøvevirksomhet fra Norsk kulturråd siden da. Dette er en type tilskudd som bare blir gitt over et begrenset tidsrom, og Norsk kulturråd signaliserte i 2002 at det kunne være siste året. At BEK får tilskudd også i 2003 er derfor svært svært gledelig. Samtidig har Norsk kulturråd nå signalisert at BEK – naturlig nok – ikke kan påregne slikt tilskudd fra neste år. BEK har derfor søkt om å komme inn på statsbudsjettet på samme post som Atelier Nord og NoTAM fra neste år, og vil være avhengig av at det skjer for å kunne drive videre virksomhet. For øvrig har BEK mottatt prosjektmidler via KNYT (Kulturrådet, Kunst og ny teknologi) til et prosjekt inn under Quartfestivalen, samt det tverrfaglige musikk/dans/elektronikk/video-prosjektet Hack.

BEK mottok 600 000 i støtte for 2003, mens søsterorganisasjonen Trondheim Elektroniske Kunstsenter fikk 400 000 kroner til fortsatt drift.

— TEKS ble etablert i 2002, og mottar tilskudd til prøvevirksomhet for første gang nå i 2003, forteller Stang Dahl. – De mottok støtte i 2002 også, men denne støtten gikk ikke direkte inn i prøvedriftsordningen, men var til tekniske investeringer. At TEKS mottar tilskudd til prøvevirksomhet nå i 2003 er svært viktig for å fortsette oppbyggingen av TEKS, og tilsagnet er selvsagt mottatt med stor glede. Tilskuddet gjør TEKS levedyktig, og gir en mulighet til å fortsette utbygging av nettverket og kompetanseheving innen elektronisk kunstregionen. TEKS skal ha styremøte neste uke der tilskudd og føringer av anvendelsen for dette skal behandles. TEKS har per i dag ikke gått gjennom tilsagnsbrevet, og kan derfor ikke uttale seg om føringer mht tilskuddet fra Kulturrådets side, men det er en lettet og positiv stemning i Trondheim nå. Det er også verdt å merke seg at TEKS har mottatt prosjektstøtte via KNYT til deres store satsing Trondheim Matchmaking – et tverrfaglig prosjekt
som i år vil være en festival som strekker seg over tre dager.

Janne Stang Dahl mener at det elektroniske kunstfeltet er i godt driv, og i ferd med å finne fotfeste flere steder i landet.

— Det skjer mye interessant i hele landet, ja. Blant annet er ioLAB i Stavanger i ferd med å etablere et tverrfaglig nettverk i samarbeid med bl.a. TOU-scenen og Localmotives. Dessuten er det også svært stor aktivitet blant mange enkeltkunstnere og aktører, samt med en rekke enkeltprosjekter i hele landet. Det elektroniske kunstfeltet er et dynamisk og ustabilt felt – og evnen til å kunne endre seg raskt er et av de viktigste kravene og utfordringene feltet kan stille til seg selv.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev