Kristin Bergaust: "You Ask Too Much"

Kulturrådet støtter elektronisk basert kunst

Kulturrådet fortsetter sin satsing på elektronisk basert kunst. Rådet gir nå 400 000 kroner til Trondheim Elektroniske Kunstsenter (TEKS) og 600 000 kroner til Bergen senter for elektroniske kunst (BEK) til prøvedrift i 2003. Begge sentrene inngår i det nasjonale nettverket Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK), som er en samlende ressurs for for det elektroniske kunstmiljøet i Norge.

Kalender

Av Arvid Skancke-Knutsen

PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst – er et fireårig prosjekt finansiert av Norsk Kulturråd. PNEKs oppgave er å være en samlende ressurs for teknikk, kompetanse og kunnskap som skal utvikle og bygge opp det elektroniske kunstmiljøet i Norge via tilrettelegging for produksjon av kunstprosjekter og styrking av kontakten mellom aktørene i nettverket.

Nettverket består i dag av Atelier Nord, NoTAM – Norsk Nettverk for Akustikk, Teknologi og Musikk, BEK (Bergen senter for elektronisk kunst), og TEKS (Trondheim elektroniske kunstsenter). Blant prosjekter som PNEK har stått bak, eller jobber med fremover, kan vi nevne «Livingroom», som bringer sammen tolv kunstnere som arbeider med elektronisk eller digital teknologi, og » RAM 2: A Joker In The Global BUnker», som var et nordisk-baltisk samarbeid mellom ny media-kunstorganisasjonene CRAC (Stockholm), Olento (Helsinki), E-media center (Tallinn), Vilma (Vilnius), RIXC (Riga) og Atelier Nord (Oslo).

I Norge koordinerer PNEK også «Nordic Media Culture Research», som er et nordisk samarbeidsprosjekt mellom ulike organisajoner som arbeider med ny media / elektronisk kunst i Norden, og som vil munne ut i en stor rapport om arbeidsinnhold og praksis, økonomiske forutsetninger m.m. Flere prosjekter i PNEK-regi vil du kunne studere ved å gå til denne siden.

Kulturrådet selv beskriver de to sentrene på følgende vis: «Trondheim Elektroniske Kunstsenter (TEKS) spiller en sentral rolle i Trondheimsmiljøet innenfor kunst og ny teknologi og er i dag engasjert i en rekke prosjekter. TEKS fungerer som en plattform for utvikling av prosjekter på tvers av kunstarter og i samarbeid med bl.a. forskningsmiljøer og næringslivet. Kulturådet gir nå 400 000 kroner til TEKS til videre drift av stedet på prøvebasis. TEKS startet sin virksomhet i 2002 og fikk da 500 000 kroner av Kulturrådet til prøvedrift.»

Om BEK heter det i pressemeldingen: «Bergen senter for elektroniske kunst spiller en viktig rolle i kunstmiljøet i Bergen som samarbeidspartner og premissleverandør for utvikling av prosjekter. Senteret har siden det ble startet i 2000 vist en god faglig utvikling og har en tverrfaglig profil. Produksjoner innen billedkunst, musikk og scenekunst har sitt utspring fra senteret. Ved siden av kunstproduksjon satser BEK på opplæring, forskning og oppbygging av nettverk innen kunst og ny teknologi. Kulturrådet gir 600 000 kroner til fortsatt prøvedrift i 2003. Norsk kulturråd har i perioden 2000 – 2002 gitt 2,1 millioner kroner til prøvedrift av BEK.»

Daglig leder for PNEK er Janne Stang Dahl, som tidligere var daglig leder for Ny Musikk. Alle produksjonssteder som er selvstendige juridiske enheter kan delta i PNEK. PNEK kan ikke direkte støtte enkeltpersoner, men kan veilede og finne frem til mulige samarbeidspartnere i nettverket som kan støtte prosjekter og initiativer. For nye initiativer og etableringer kan PNEK hjelpe til i en oppstartsfase med veiledning, samt bidra politisk og faglig.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev