Valdres sommersymfoni 2019

«Elektronisk kunst i det offentlige rom»

NOTAM har gleden av å invitere til deltakelse på konferansen «Elektronisk kunst i det offentlige rom», fra 6. til 9. oktober. Konferansen går inn som en del av Ultimafestivalen 2002.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Konferansen «Elektronisk kunst i det offentlige rom» vil ta for seg flere perspektiver på elektronisk kunst og gi et bilde av hele verdikjeden – fra kunstnerisk idé til ferdig installasjon. Konferansen arrangeres for flere målgrupper – arkitekter, utbyggere, offentlige bestillere og bevilgere, skapende kunstnere, kunstformidlere og -teoretikere.

Et stort antall verk – installert i offentlige rom – som har oppnådd nasjonal og internasjonal anerkjennelse, vil bli presentert. Konferansen vil vise et antall av de muligheter for bruk av elektronisk kunst som foreligger, og gi innsikt i ideer som i dag eksisterer i de elektroniske kunstnermiljøene. Deltakerne på konferansen gis flere synsvinkler på gjennomføring av prosjekter og installasjoner der elektronisk kunst er brukt.

Konferansen vil drøfte den elektroniske kunstens tverrfaglighet, symboleffekt og virkning; kunstnerens, utbyggerens, bestillerens og arkitektens perspektiver; den elektroniske kunstens karakter (eks. tekst, lyd, lys, video); praktiske hensyn for installasjon av elektronisk kunst; krav til solide og driftssikre tekniske løsninger; elektronisk kunst som fremtidsrettet og kontemporær kunst; definisjon av det offentlige rom
og produksjonsforholdene for elektronisk kunst, med de tilskuddsordninger og verksteder som eksisterer i Norge.

Konferansen vil gi et samlet bilde av status innen feltet elektronisk kunst i dag, og peke på de muligheter som finnes for alminneliggjøring og økt bruk av elektronisk kunst i det offentlige rom. Konferansen vil bli grundig dokumentert.

Praktisk informasjon for konferansen:

*
Tid: 6. – 9. oktober 2002
*
Sted: Fabrikken, Nedreg. 7, Grünerløkka, Oslo og verkstedene: NOTAM, Nedreg. 5, og Atelier Nord, Nedreg. 8
*
www: Web-adresse for konferansen: http://kunst.no/konferanse/

*
Pris: Full pris: 1600,-. Etter påmeldingsfrist: 2000,-. Pris for kunstnere og studenter: 800,- (etter påmeldingsfrist: 1000,-). Pris inkluderer 3 lunsjer og mat/drikke i pauser, ekskursjoner til aktuelle installasjoner, to gratis Ultimakonserter og en konsert til halv pris.
*
Påmelding: http://www.kunst.no/konferanse/pamelding. Påmeldingsfrist: 20. september 2002. Påmeldingen er bindende.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev