Nordic Black Theatre: "Osey Tutu"

Kulturrådet styrker Nordic Black Theatre og NoTAM

Norsk kulturråd øker tilskuddet til Nordic Black Theatre fra 2,2 til 3,7 millioner kroner for 2003, særlig øremerket et tilbud et tilbud til teaterinteressert ungdom med minoritetsbakgrunn. Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk – NoTAM – får øket sitt tilskudd fra 1,7 til 2,3 millioner kroner for 2003. Disse pengene skal sikre senterets generelle drift.

Kalender

Popquiz på Røverstaden

19/10/2020 Kl. 19:00

Oslo

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Tilskuddet fra Kulturrådet på 3,7 mill. kroner skal dekke Nordic Black Theatres (NBT) samlede virksomhet. Det inkluderer et nytt utviklingsprosjekt for ungdom, som erstatter Nordic Black Theatres teaterskole.

Utviklingsprosjektet som har tittelen Nordic Black Express, er et tilbud om opplæring og praksis til teaterinteressert ungdom med minoritetsbakgrunn. Deltakerene skal arbeide seg gjennom et program bestående av skuespillertrening, workshops og produksjonsoppbygning. Opplegget vil i stor grad tilsvare tilbudet som ble gitt ved teaterskolen, men deltakerne rekrutteres nå for to år av gangen, og mottar økonomisk støtte under opplæringstiden. Tilskuddet forutsetter at NBT oppretter en styringsgruppe for prosjektet og et kunstnerisk råd.

NoTAM
Kulturrådet øker sitt tilskudd til NoTAM fra 1,7 til 2,3 mill. kroner for 2003. NoTAMs målsetting er å stimulere til forskning og videreutvikling av teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av teknologi innen kunstproduksjon, komposisjon, og musikkformidling – et stort og sammensatt arbeidsfelt.

NoTAM har bygget opp et variert og sterkt fagmiljø med en spesiell ekspertise – en kobling mellom tyngre informatikkompetanse og kunstnerisk virksomhet, som ikke finnes andre steder i landet.

Tilskuddsøkningen kommer som konsekvens av at Kunstnett Norge, som fra 2001 har delt administrasjonskostnader med NoTAM, flytter. Det nye tilskuddsnivået skal gjøre det mulig for NoTAM å videreutvikle sin virksomhet.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Fagansvarlig

Norsk jazzforum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev