Jøran Rudi

En million til NoTAM

En høyst gledelig melding kom i dag fra Norsk kulturråd: NoTAM har fått økt tilskuddet sitt med rundt en million kroner i år, og ser dermed ut til å redde seg unna krisen. – Vi er veldig glade for denne bevilgningen fra Kulturrådet, sier Jøran Rudi, og takker samtidig varmt for all støtte som det norske musikkmiljøet har vist NoTAM i denne vanskelige perioden. Også andre aktører i det norske musikklivet har mottatt økte tilskudd fra Norsk kulturråd.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Ballade meldte i forrige uke at NoTAM – Norsk Nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk – var truet av nedleggelse, etter at Univesitetet i Oslo ikke lenger kunne innestå for husleien til senteret. Trusselen om nedleggelse utløste et sterkt engansjement hos store deler av musikklivet, der mange på eget initiativ henvendte seg til Kulturdepartementet i sakens anledning, mens komponistene Henrik Hellstenius og Anders Vinjar engasjert talte NoTAMs sak her i Ballade. Nå har Norsk kulturråd plusset på støtten for inneværende år med en million kroner, slik at det totale tilskuddet blir på 1 647 000,-.

— Dette er et kjempesignal fra Kulturrådet, sier en lettet Jøran Rudi i NoTAM. – Vi er svært glade for dette tilskuddet, som mer eller mindre bringer oss tilbake på nivået da vi startet i 1994. Bevilgningen sikrer driften vår, og gir oss råd til å leie oss inn et nytt sted. Vi holder for tiden på å se oss om etter egnede lokaler.

Rudi håper nå at Kulturdepartementet følger opp initiativet fra Norsk kulturråd, slik at rammene for NoTAM blir sikrere.

— Vi skal ha et møte med departementet i neste uke, og håper at det vil være med å legge betingelsene for hvordan vi skal drive videre.

Rudi benytter samtidig anledningen til å takke for engasjementet som saken utløste.

— Vi er overveldet og nærmest rørt over all responsen. Det er godt å vite at det finnes slike krefter i musikk-Norge. Og antagelig kan det vel også leses som en bekreftelse på at vi ikke bare har kastet bort tiden vår i disse årene.

Norsk kulturråd sier at NoTAm har bygget opp et variert og sterkt fagmiljø, med en spesiell ekspertise som ikke finnes andre steder i landet. Kulturrådet anser videre koblingen mellom tung informatikkkompetanse og kunstnerisk virksomhet som avgjørende for norsk musikkliv.

Norsk Jazzforum har også anledning til å smile i dag: Norsk kulturråd har økt tilskuddet til deres formidlingsvirksomhet med 1,18 millioner til totalt 4,6 millioner. Tilskuddet har tidligere vært nærmest uforandret i mange år, og er ikke trappet opp i samsvar med de relle behov før nå.

Musikkverkstedordningen har på sin side fått en påplussing på 1, 07 millioner for å inkludere det flerkulturelle musikkmiljøet i eksisterende nettverk og støtteordninger.

Norsk Musikkinformasjon har mottatt en økning på 686 000 kroner, mens Norsk Jazzarkiv har fått en påplussing på 131 000 kroner.

I tråd med Stortingets innstilling har Kulturrådet også økt tilskuddet til Norsk folkemusikk- og danselag med 500 000 kroner, mens Musikk og Ungdom har fått 200 000 kroner til å ruttte med. Hell Bluesfestival er for øvrig blitt tildelt et tilskudd for 2001 på kr 500 000,-.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.