Vinterjazz-Some-15

Støtte til NoTAM: 2

Her finner du støtteerklæringene til Nils Henrik Asheim, John Persen, Bjørn Kruse, Hilde Holbæk-Hanssen, Jon Halvor Bjørnseth og Jon Balke.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Nils Henrik Asheim – komponist

Det er uhyre viktig at NoTAMs virksomhet blir opprettholdt og videreutviklet. Deres tjenester overfor den elektroakustiske musikken er uvurderlige. I NoTAM er det oppstått et viktig nettverk mellom aktører som benytter seg av musikk-teknologi innenfor høyst ulike genre. Her foregår det en åpen, «flat» kommunikasjon der det knyttes kontakter, utveksles erfaring og kompetanse på tvers av hele landet. NoTAM er blitt et senter for å utvikle bruk av musikkteknologi på kreative, ikke-kommersielle premisser. Komponister har anledning til å søke assistanse hos NoTAM for sine prosjekter. Jeg er ikke i tvil om at det er et potensial for å utvikle dette tilbudet ytterligere, særlig nå som flere og flere ønsker å jobbe i tverr-kunstneriske former. NoTAM er fremtidsrettet. Hvis noe ikke skulle nedlegges, måtte det være dette!

John Persen – komponist
Med NoTAM er det første gang at vi i det norske miljøet har mulighet teknologisk til å være på høyde med det som er normalt i den kultiverte verden. Miljøet der er sjangeroverskridende. Det lages fra uforståelig kunst til i prinsippet det mest kommersielle som kan tenkes, og det er fruktbart at det endelig har oppstått et bredt miljø der folk fra forskjellige steder utveksler kunnskap, tanker og erfaringer. Dette bringer oss komponister i kontakt med andre fagmiljøer og vice versa. Man får respons fra hverandre. Det er jævlig synd hvis feite Norge ikke har råd til å holde dette igang, at dette må nedlegges p.g.a. noen få hundretusen kroner. En ting er å spare seg til fant, noe annet å spare seg til idiot. En stygg, feit idiot er hva Norge er i ferd med å bli.

Bjørn Kruse – professor i komposisjon, Norges Musikkhøgskole
NoTAM har vært en sentral og meget verdifull samarbeidspartner for Musikkhøgskolens komponistutdanning, både i kraft av den enestående parken av teknologiske ressurser som NoTAM representerer og deres unike personlige kompetansemiljø når det gjelder elektroakustisk musikk. Komposisjonstudentene har hatt uvurderlig utbytte av NoTAM som supplement til det NMH kan tilby, nettopp fordi skolen mangler ressurser til å ivareta dette på en fullverdig måte. Dessuten er NoTAM en viktig portal i kontakten med det omfattende internasjonale fagmiljøet. Jeg håper på det sterkeste at Kulturdepartementet tar hensyn til dette.

Norsk Musikkinformasjon – Hilde Holbæk-Hanssen
I tillegg til sin produksjonsside ivaretar NoTAM dokumentasjonen av norsk elektronisk samtidsmusikk. Dette arkivmaterialet finnes ikke andre steder, og står altså i fare for å forsvinne om NoTAM nedlegges. Det kan Norge ikke være bekjent av.

Drivhuset – Jon Halvor Bjørnseth
Å kutte penger til NoTAM er som å skru av sentralvarmen i januar, med håp om å tjene penger. Skrur man på senere, kommer frostskader og vannlekkasjer til syne. NoTAMs rolle i musikklivet har i stor grad vært å stimulere andres prosjekter med sin teknologi, kompetanse og utrolige positivitet. Som sentralvarmen i et bygg, har de en finger med i det meste av nyskapende teknologibruk i dagens musikk. Å skru igjen krana er et skadelig forsøk på å ødelegge Norsk musikklivs nåtid og fremtid (og internasjonale posisjon) innen de viktige feltene digital musikk og datastøttet komponering. Et eksempel på NoTAMs virksomhet, er at de har skapt den interaktive CD-ROM-pakken «DSP» som brukes i kreativt musikkarbeid i mange av DRIVHUSETS prosjekter samt i mange skoler. Programmet gir en helt unik innfallsvinkel for kreativt arbeid med digital lyd på vanlige PC-er med Windows. DRIVHUSET har også hatt vellykkede samarbeid med NoTAM i forbindelse med Lydkonkurransen til BRYT LYDMUREN-prosjektet under ULTIMA-festivalen, som dessuten skal videreføres i 2001. Gjennom dette arbeidet får stadig større grupperinger av skolebarn et positivt, lekent og kreativt forhold til lyd og data. Arbeidet med lyd og data lar seg lett integrere med akustiske komposisjonsverksteder og kreativt gruppearbeid slik mønsterplanen L97 foreskriver. Dersom NoTAM blir amputert/nedlagt nÅ i denne viktige oppbyggingsfasen i forhold til skoleverket, raser oppsamlet tillit og godvilje fort sammen. Dersom DSP ikke videreføres og videreutvikles står lærerne igjen uten annet verktøy enn de kommersielle (og altfor dyre og kompliserte) sequencer-programmene.

Jon Balke – komponist
Høstens store flaggsak fra Kulturdepartementet: å få til en kraftig satsning på norsk kunst internasjonalt.
Denne satsningen er allerede godt igang, drevet frem av utallige gratis arbeidstimer i oppbyggingen og utviklingen av NOTAM . Notam er nucleus i hele utviklingen av musikk og scenekunst som baserer seg på elektroniske verktøy, i utviklingen av disse verktøyene, i å tilgjengeliggjøre all informasjon om dette miljøet i Norge, og i all kommunikasjon internt i dette miljøet. I tillegg er NOTAM web-hotellet og kommunikasjons-senteret for store deler av det øvrige musikklivet i Norge, enten det dreier seg om folkemusikk, jazz, eksperimentell rock, techno eller annet.

NOTAM må ikke sendes ut i det private, meget upålitelige, sponsormarkedet, men sikres fra statlig hold, ellers må vi ta følgende ord ut av det norske språk:

· kulturpolitikk
· fremtidsrettet
· internasjonal kultursatsing
· teknologisamfunnet
· IT-satsing

Det blir et forferdelig arbeid å fjerne disse fra ordbøker og leksika!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.