240608

Støtte til NoTAM: 1

Tidligere i uken publiserte Ballade en rekke sterke forsvar for NoTAM, skrevet av noen av landets mest fremtredende komponister og musikkarbeidere. For oversiktelighetens skyld har vi nå delt inn innspillene i tre bolker – i tillegg til at også et innlegg av komponist Bjørn Askefoss er kommet med. Her kan du lese bidragene til Rolf Inge Godøy, Håkon Gjestvik, Olav Anton Thommesen, Rolf Wallin, Cecilie Ore, Christian Eggen og Askefoss.

Kalender

Institutt for Musikk og Teater ved UiO – Rolf Inge Godøy

Universitetet har lenge bidratt med utgifter til husleie, regnskap og infrastruktur i tillegg til en del andre mindre synlige utgifter. NoTAMs forskningsdel på den ene siden og kunstneriske del på den andre, er uløselig knyttet til hverandre. Vi bør fremelske forskning på og utvikling av teknologisk verktøy og likeledes fremelske det elektroakustiske miljøet. Det er uklokt å skille disse tingene. Universitetet skal være en møteplass mellom publikum og forskning, og her er NoTAM helt ideell.

Det foregår nå store endringer innen hele musikkfaget og musikkforskningen på grunn av både den teknologiske utviklingen og på grunn av nye forskningsresultater innen akustikk, psykoakustikk og kognisjonsvitenskapene. I en slik situasjon er det desto mer viktig for både Universitetet i Oslo og norsk musikkforskning at NoTAM får gode vilkår. Universitetet i Oslo vil på sin side også i framtiden yte så mye som mulig for dette.

Musikkoperatørene AS – Håkon Gjestvik
NoTAM virker som et realt kraftsenter. Vi har inntrykk av at det i NoTAMs regi er oppstått et fruktbart nettverk. Det er rystende at man ikke kan fremskaffe de forholdsvis beskjedne midler som skal til for å fortsette driften.

Olav Anton Thommessen – professor i komposisjon, Norges Musikkhøgskole
NoTAM er jo et IT-senter på forsvarlig internasjonalt nivå i disse IT-tider. Hvis norske komponister overhodet skal kunne følge med, er det forferdelig viktig med et sterkt kunstnerisk kompetansesenter, og det er viktig at det er kunstnerstyrt. Nå har vi det, og det er latterlig å legge ned noe som faktisk fungerer og er fremtidsrettet.

Rolf Wallin – komponist
Det er helt utrolig hva de har fått ut av 640.000 kr i årlig drift. NoTAM har en voldsom aktivitet og et sterkt fagmiljø – musikalsk og på computersiden. Det burde være en selvfølge at et slikt studio fantes, med minimum dagens størrelse, og betalt av Kulturdepartementet, særlig med tanke på hva som sies om IT fra Regjeringens side. Man må være ganske nærsynt for ikke å se NoTAMs potensial.

Cecilie Ore – komponist
Det er håpløst at departementet ikke tar ansvar. De har hele tiden dyttet det over på universitetet. Underlig hvordan de har vært helt blinde i denne saken, om hva nåtid innebærer av teknologi. Man kan jo forestille seg et departement uten computere. Før det er handling derfra er det ikke mye vi kan gjøre.

Christian Eggen – dirigent og komponist
NoTAM er det skapende musikklivs forbindelse med IT-revolusjonen. NoTAM sørger for at norske komponister og musikere kan nyttiggjøre seg datateknologien i fullt monn, uavhengig av musikalsk stil. Hvis NoTAM nedlegges vil norsk musikkliv derfor bli stående uten nødvendig spisskompetanse på dette feltet, og det er ganske oppsiktsvekkende, all den stund vi er enige om at datateknologien er vår tids viktigste arbeidsredskap.

Bjørn Askefoss – komponist:
NoTAM representerer et tilbud til folk som har ambisjoner om å drive sin praksis på høyest mulig faglig nivå. Gjennom NoTAM har jeg fått en mulighet til å utvikle mine lydarbeider konseptuelt og teoretisk og til å delta i internasjonale prosjekt. Jeg vil gjerne at andre skal få samme mulighet.Det er også i særdeleshet sjeldent for en institusjon å ha en leder som ikke bare besitter kompetanse innen dette felt, men også har et rikt internasjonalt nettverk av kontakter, og har klart å overføre disse resurser til norske forhold. Men jeg vil fremfor alt fremheve viktigheten av leders åpne og fordomsfrie syn på hva brukere av institusjonen bedriver.

NoTAM har vært blandt de første til å sette elektronisk musikk og lydkunst på et emosjonelt og diskursivt toppnivå på dagsordenen her til lands.

Videre har NoTAM også evnet å hente ut resurser i menneskene innen miljøet som finnes lokalt og på denne måte å utvikle virksomheten. Det å tilby plass til virksomhet på internett er med å skaper

identitet og forankring for vår praksis og betyr mye.

Det er en kjennsgjerneing at intelektuell og estetisk virksomhet i et lite land som Norge ikke er økonomisk drivverdig. Lenge har jeg ment at det er mennesket og hennes erkjennelse og evner til å utrykke dette som vil komme til å bli verdsatte resurser i fremtidens Norge. Jeg tror de nye media, og ting som foregår i miljøet rundt NoTAM er betydelig i dette henseende. Det er derfor trist å se at en aktør på dette nivå ikke skal ha sikret sin drift til et nødvendig minimum for utvikling over lang sikt.

Jeg ønsker å uttrykke min fulle støtte til NoTAM og Jøran Rudi.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.