Cecilie Ore

Sterke signaler fra musikk-Norge

Norsk Komponistforening og NoTAM møter i dag Kulturrådet for å klargjøre premissene for den bevilgningen som ble gitt i forrige uke. Samtidig går en rekke meget sentrale navn i norsk musikkliv i kraftig forsvar for senteret, og sender ut svært sterke signaler til Kulturdepartementet, om at man nå må fortsette den styrkingen og tryggingen av NoTAM som Norsk kulturråd har påbegynt. Komponist Cecilie Ore er blant de mange som engasjerer seg i saken, og skriver blant annet: «Det er håpløst at departementet ikke tar ansvar.» Jon Balke mener på sin side at ord som «kulturpolitikk» og «IT-satsing» må fjernes fra alle norske ordbøker, om ikke NoTAM nå får levelige vilkår.

Kalender

Konsert: Palette

20/06/2024 Kl. 19:30, Døren (og baren) åpner kl. 18:30

Oslo

The Handover // Becco

20/06/2024 Kl. 20

Oslo

Salif Keita-konsert

21/06/2024 Kl. 19.30

Viken

Ensemble KammerKlang i Bugården kirke

21/06/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Norsk Komponistforening, NoTAM og Kulturrådet vil i dag drøfte hvilke vilkår som ligger til grunn for bevilgningen av midlene, og forsøke å avklare forholdet mellom den skapende virksomheten og undervisningsdelen. NoTAMs fremtidige forhold til Universitetet og de andre undervisningsmiljøene vil dermed også bli drøftet. Samtidig har noen av de sterkeste navnene i norsk musikkliv skrevet hvert sitt innlegg om betydningen av NoTAMs virksomhet. Ballade bringer i dag et utvalg av disse videre.

Institutt for Musikk og Teater ved UiO – Rolf Inge Godøy
Universitetet har lenge bidratt med utgifter til husleie, regnskap og infrastruktur i tillegg til en del andre mindre synlige utgifter. NoTAMs forskningsdel på den ene siden og kunstneriske del på den andre, er uløselig knyttet til hverandre. Vi bør fremelske forskning på og utvikling av teknologisk verktøy og likeledes fremelske det elektroakustiske miljøet. Det er uklokt å skille disse tingene. Universitetet skal være en møteplass mellom publikum og forskning, og her er NoTAM helt ideell.

Det foregår nå store endringer innen hele musikkfaget og musikkforskningen på grunn av både den teknologiske utviklingen og på grunn av nye forskningsresultater innen akustikk, psykoakustikk og kognisjonsvitenskapene. I en slik situasjon er det desto mer viktig for både Universitetet i Oslo og norsk musikkforskning at NoTAM får gode vilkår. Universitetet i Oslo vil på sin side også i framtiden yte så mye som mulig for dette.

Musikkoperatørene AS – Håkon Gjestvik
NoTAM virker som et realt kraftsenter. Vi har inntrykk av at det i NoTAMs regi er oppstått et fruktbart nettverk. Det er rystende at man ikke kan fremskaffe de forholdsvis beskjedne midler som skal til for å fortsette driften.

Olav Anton Thommessen – professor i komposisjon, Norges Musikkhøgskole
NoTAM er jo et IT-senter på forsvarlig internasjonalt nivå i disse IT-tider. Hvis norske komponister overhodet skal kunne følge med, er det forferdelig viktig med et sterkt kunstnerisk kompetansesenter, og det er viktig at det er kunstnerstyrt. Nå har vi det, og det er latterlig å legge ned noe som faktisk fungerer og er fremtidsrettet.

Rolf Wallin – komponist
Det er helt utrolig hva de har fått ut av 640.000 kr i årlig drift. NoTAM har en voldsom aktivitet og et sterkt fagmiljø – musikalsk og på computersiden. Det burde være en selvfølge at et slikt studio fantes, med minimum dagens størrelse, og betalt av Kulturdepartementet, særlig med tanke på hva som sies om IT fra Regjeringens side. Man må være ganske nærsynt for ikke å se NoTAMs potensial.

Cecilie Ore – komponist
Det er håpløst at departementet ikke tar ansvar. De har hele tiden dyttet det over på universitetet. Underlig hvordan de har vært helt blinde i denne saken, om hva nåtid innebærer av teknologi. Man kan jo forestille seg et departement uten computere. Før det er handling derfra er det ikke mye vi kan gjøre.

Christian Eggen – dirigent og komponist
NoTAM er det skapende musikklivs forbindelse med IT-revolusjonen. NoTAM sørger for at norske komponister og musikere kan nyttiggjøre seg datateknologien i fullt monn, uavhengig av musikalsk stil. Hvis NoTAM nedlegges vil norsk musikkliv derfor bli stående uten nødvendig spisskompetanse på dette feltet, og det er ganske oppsiktsvekkende, all den stund vi er enige om at datateknologien er vår tids viktigste arbeidsredskap.

Nils Henrik Asheim – komponist
Det er uhyre viktig at NoTAMs virksomhet blir opprettholdt og videreutviklet. Deres tjenester overfor den elektroakustiske musikken er uvurderlige. I NoTAM er det oppstått et viktig nettverk mellom aktører som benytter seg av musikk-teknologi innenfor høyst ulike genre. Her foregår det en åpen, «flat» kommunikasjon der det knyttes kontakter, utveksles erfaring og kompetanse på tvers av hele landet. NoTAM er blitt et senter for å utvikle bruk av musikkteknologi på kreative, ikke-kommersielle premisser. Komponister har anledning til å søke assistanse hos NoTAM for sine prosjekter. Jeg er ikke i tvil om at det er et potensial for å utvikle dette tilbudet ytterligere, særlig nå som flere og flere ønsker å jobbe i tverr-kunstneriske former. NoTAM er fremtidsrettet. Hvis noe ikke skulle nedlegges, måtte det være dette!

John Persen – komponist
Med NoTAM er det første gang at vi i det norske miljøet har mulighet teknologisk til å være på høyde med det som er normalt i den kultiverte verden. Miljøet der er sjangeroverskridende. Det lages fra uforståelig kunst til i prinsippet det mest kommersielle som kan tenkes, og det er fruktbart at det endelig har oppstått et bredt miljø der folk fra forskjellige steder utveksler kunnskap, tanker og erfaringer. Dette bringer oss komponister i kontakt med andre fagmiljøer og vice versa. Man får respons fra hverandre. Det er jævlig synd hvis feite Norge ikke har råd til å holde dette igang, at dette må nedlegges p.g.a. noen få hundretusen kroner. En ting er å spare seg til fant, noe annet å spare seg til idiot. En stygg, feit idiot er hva Norge er i ferd med å bli.

Bjørn Kruse – professor i komposisjon, Norges Musikkhøgskole
NoTAM har vært en sentral og meget verdifull samarbeidspartner for Musikkhøgskolens komponistutdanning, både i kraft av den enestående parken av teknologiske ressurser som NoTAM representerer og deres unike personlige kompetansemiljø når det gjelder elektroakustisk musikk. Komposisjonstudentene har hatt uvurderlig utbytte av NoTAM som supplement til det NMH kan tilby, nettopp fordi skolen mangler ressurser til å ivareta dette på en fullverdig måte. Dessuten er NoTAM en viktig portal i kontakten med det omfattende internasjonale fagmiljøet. Jeg håper på det sterkeste at Kulturdepartementet tar hensyn til dette.

Norsk Musikkinformasjon – Hilde Holbæk-Hanssen
I tillegg til sin produksjonsside ivaretar NoTAM dokumentasjonen av norsk elektronisk samtidsmusikk. Dette arkivmaterialet finnes ikke andre steder, og står altså i fare for å forsvinne om NoTAM nedlegges. Det kan Norge ikke være bekjent av.

Drivhuset – Jon Halvor Bjørnseth
Å kutte penger til NoTAM er som å skru av sentralvarmen i januar, med håp om å tjene penger. Skrur man på senere, kommer frostskader og vannlekkasjer til syne. NoTAMs rolle i musikklivet har i stor grad vært å stimulere andres prosjekter med sin teknologi, kompetanse og utrolige positivitet. Som sentralvarmen i et bygg, har de en finger med i det meste av nyskapende teknologibruk i dagens musikk. Å skru igjen krana er et skadelig forsøk på å ødelegge Norsk musikklivs nåtid og fremtid (og internasjonale posisjon) innen de viktige feltene digital musikk og datastøttet komponering. Et eksempel på NoTAMs virksomhet, er at de har skapt den interaktive CD-ROM-pakken «DSP» som brukes i kreativt musikkarbeid i mange av DRIVHUSETS prosjekter samt i mange skoler. Programmet gir en helt unik innfallsvinkel for kreativt arbeid med digital lyd på vanlige PC-er med Windows. DRIVHUSET har også hatt vellykkede samarbeid med NoTAM i forbindelse med Lydkonkurransen til BRYT LYDMUREN-prosjektet under ULTIMA-festivalen, som dessuten skal videreføres i 2001. Gjennom dette arbeidet får stadig større grupperinger av skolebarn et positivt, lekent og kreativt forhold til lyd og data. Arbeidet med lyd og data lar seg lett integrere med akustiske komposisjonsverksteder og kreativt gruppearbeid slik mønsterplanen L97 foreskriver. Dersom NoTAM blir amputert/nedlagt nÅ i denne viktige oppbyggingsfasen i forhold til skoleverket, raser oppsamlet tillit og godvilje fort sammen. Dersom DSP ikke videreføres og videreutvikles står lærerne igjen uten annet verktøy enn de kommersielle (og altfor dyre og kompliserte) sequencer-programmene.

Jon Balke – komponist
Høstens store flaggsak fra Kulturdepartementet: å få til en kraftig satsning på norsk kunst internasjonalt.
Denne satsningen er allerede godt igang, drevet frem av utallige gratis arbeidstimer i oppbyggingen og utviklingen av NOTAM . Notam er nucleus i hele utviklingen av musikk og scenekunst som baserer seg på elektroniske verktøy, i utviklingen av disse verktøyene, i å tilgjengeliggjøre all informasjon om dette miljøet i Norge, og i all kommunikasjon internt i dette miljøet. I tillegg er NOTAM web-hotellet og kommunikasjons-senteret for store deler av det øvrige musikklivet i Norge, enten det dreier seg om folkemusikk, jazz, eksperimentell rock, techno eller annet.

NOTAM må ikke sendes ut i det private, meget upålitelige, sponsormarkedet, men sikres fra statlig hold, ellers må vi ta følgende ord ut av det norske språk:

· kulturpolitikk
· fremtidsrettet
· internasjonal kultursatsing
· teknologisamfunnet
· IT-satsing

Det blir et forferdelig arbeid å fjerne disse fra ordbøker og leksika!

Cikada – Thorbjørn Tønder Hansen
Bevar NoTAM! Styrk NoTAM! Udvid NoTAM!

NoTAM er en absolut central og nødvendig institution i det norske musikliv og har trods minimale budgetter bidraget væsentligt til udviklingen af norsk musikliv i både ind- og udland.

For Cikada har NoTAM været, er NoTAM og vil NoTAM fortsat være en vigtig samarbejdspartner når det gælder udviklingen af repertoire, koncerter og anden virksomhed. Samspillet mellem elektronik og musik udgør en stadig større og vigtigere del af samtidsmusikken, og for Cikada er det indlysende evident at have muligheden for f.eks. at bestille værker af norske komponister, hvor elektronisk komponeret lyd indgÅr. NoTAM er livsvigtig i denne fase af musikkens udvikling. Ligesom NoTAM har bidraget væsentligt til Cikadas muligheder for at afholde koncerter, hvor elektroakustisk musik står pÅ programmet. Uden NoTAM vil Cikadas muligheder for stadig at satse på elektroakustisk musikk være begrænset indtil det umulige.

I en større musik- og kulturpolitisk kontekst er behandlingen af NoTAM og den hertil beslægtede aktivitet i bedste fald udtryk for uvidenhed, i værste fald for bureaukratisk arrogance, kulturløshed og fortsat kulturfortÆrende, statslig profitjageri. I lande, Norge gerne sammenligner sig med på det kulturelle område, som f.eks. Frankrig og Tyskland, har det i flere tiår været helt naturligt at storsatse på samspillet mellem musik og teknologi, hvad angÅr f.ek.s koncertvirksomhed, forskning og komponeren. En sådan naturlig kulturpolitisk vilje til virkelig – og ikke blot i skåltaler – at turde satse på musikkens stadigt mere dominerende teknologiske aspekter savnes og efterlyses hermed.

En kulturpolitisk høring med deltagelse af alle relevante institutioner og personer om NoTAMs fremtidige struktur og funktion kunne passende vÆre første skridt pÅ vejen til at sikre NoTAM og det dertil knyttede internationalt anerkendte norske musikteknologiske miljø den synlige og udadvendte plads i norsk musikliv, som NoTAM fortjener og som musikudøvere pÅ alle niveauer har brug for.

Ivar Frounberg – professor i komposisjon, Norges Musikkhøgskole
Der er et stort ønske på Norges Musikkhøgskole om at integrere den ny teknologi i undervisningen på alle niveauer og i alle studieretninger. Kompositions-uddannelsen – ikke mindst – har et stort behov for at integrere den ny teknologis produktionsformer, de ny fremførelsesmetoder og spredningsmuligheder. Norges Musikkhøgskole har ekspertise tilknyttet huset indenfor musikteknologiske områder, men omfanget af resourcerne er begrænset og det er ikke realistisk at forestille sig at ekpertisen indenfor billedet som helhed kan fastholde ‘the state-of-art’ endsige udbygges i takt med udviklingen. Derfor er et samarbejde med NoTam så vigtigt og derfor er det prioriteret højt i det arbejde, der pågår med at gøre studieplanerne fremtidsorienterede. NoTam rÅder idag over betydelig ekspertise indenfor musikteknologi, det må fastholdes og udbygges. NoTam må – af det norske samfund og i dets interesse – sikres en fremtid, der står i et realistiskt forhold til den betydning ny musikteknologi erhverver i kraft af sin integration i musikalsk udfoldelse indenfor alle genrer og i alle sammenhænge.
Signe Kalsnes – instituttleder Institutt for musikkpedagogikk, musikkteori og skapende musikkfag ved Norges musikkhøgskole

I et utdanningsperspektiv er det viktig for instituttet Å understreke den betydningen NOTAM har i kraft av å være et av meget få samlings-punkter for musikere, komponister, videokunstnere, performance-artister m.flere. NOTAM har drevet et fremtidsrettet arbeid med utdanning innenfor musikkteknologi som gjennom Årene har resultert i en betydelig kompetanse som bl.a. våre studenter i dag drar nytte av. NOTAM representerer dessuten en arbeidsplass for musikere og komponister i sin alminnelighet.

Vi vil også fremheve det grunnskolerettede arbeidet NOTAM har stått for, bl.a. gjennom utviklingen av CD-rom til bruk i musikk-undervisningen i grunnskolen. Dette arbeidet er svært sentralt mht. å gi musikklærere et verktøy for å gjennomføre vesentlige deler av musikkfaget i det nye læreplanverket – L-97.

Vi kan ikke se at departementet har rå til å miste den ressursen som NOTAM representerer i norsk musikk- og kulturliv.

Griegakademiet/UiB, komposisjonsstudiet – Morten Eide Pedersen
Det har i den siste tiden vært betydelig uro omkring NoTAMs muligheter til videre drift. I den forbindelse vil vi trekke frem at NoTAM i løpet av få år har skapt et unikt fagmiljø og kompetansesenter for elektronisk og dataassistert musikkskaping, noe vi i lang tid så sårt har savnet her i Norge, som omtrent eneste vestlige land uten et elektronstudio for samtidskunst. NoTAM har også i løpet av disse få årene fått stor oppmerksomhet i det internasjonale fagmiljøet. Notam er heller ikke bare et Oslobasert forskningsmiljø, men utgjør et viktig tyngdepunkt i et nasjonalt nettverk for teknologi og kunst.

Stedet har således hatt stor direkte og indirekte innflytelse på undervisningstilbudet i nyere musikk som gis ved Griegakademiet-UiB, og den kompetanse som er under oppbygging i Bergen, ved BEK – Bergen senter for elektronisk kunst. At det fortsatt vil finnes et slikt nasjonalt kompetansesenter er helt nødvendig for vår faglige utvikling lokalt. Vi er faktisk stolte av NoTAMs posisjon og kompetanse, også i et internasjonalt perspektiv, sett i forhold til de små driftsbudsjettene sammenlignet med tilsvarende sentre utenlands.

Vi håper at det etter de siste ukenes debatt, forhåpentligvis ikke skulle være vanskelig å finne løsninger for en fortsatt drift, etter at NoTAMs nødvendige og viktige rolle innen- og utenlands nå burde være grundig belyst.
Vi regner derfor med at det arbeides for å finne tjenlige ordninger for NoTAMs fortsatte eksistens.

Norges musikkhøgskole – Jens Harald Bratlie, rektor
Norges musikkhøgskole ser med bekymring pÅ at NoTAM’s eksistens er truet. NoTAM besitter en spisskompetanse innenfor ny musikkteknologi, og Norges musikkhøgskole anser samarbeidet med NoTAM som uhyre viktig for utvikling av fagkompetanse og undervisning.

Ny Musikks Komponistgruppe – Trond Reinholdtsen, avtroppende leder
Etter å ha blitt gjort oppmerksom på NoTAMs alarmerende økonomiske situasjon etter at Universitetet i Oslos betaling av husleie fra og med 1.mai vil opphøre, og som truer institusjonens eksistens, vil jeg på vegne av Ny Musikks Komponistgruppe instendig be departementet om å forsøke å finne midler, slik at NoTAMs virksomhet kan videreføres.

Ny Musikks Komponistgruppe representerer det vi mener er de beste unge samtidsmusikkomponistene i Norge i etableringsfasen, og organisasjonen produserer konserter, CDer og seminarer. Blant våre aktiviteter for 2001 har vi flere prosjekter hvor vi er direkte avhengig av det utstyret og den ekspertisen NoTAM innehar, og en betydelig del av vår drift vil bli skadelidende ved en eventuell negativ forandring av NoTAMs status.

Som enkeltkunstnere bruker våre medlemmer NoTAM i svært stor grad, både i produksjon av en rekke elektroniske verk og som en slags forskningslab hvor konsepter, klangideer, abstakte systemer og akustiske studier kan utføres og utforskes. Arbeid på NoTAM har vært en vesentlig del av mange av våre medlemmers utdannelse bl.a. ved Norges Musikkhøgskole, og er et stadig resurssenter i det aktive yrkesliv. De fleste komponistene i Ny Musikks Komponistgruppe er involvert i computerbruk i forbindelse med komponeringen og NoTAM har i så måte vært vårt samlingspunkt.

At støtten til NoTAMs virksomhet til nå ikke har vært tilstrekkelig prioritert, er trist og vil – som jeg har forsøkt Å vise – i høy grad vanskeliggjøre og innsnevre vårt arbeid. Det er faktisk ganske overraskende at koblingen mellom kunst og moderne teknologi ansees som såvidt uviktig i en tid hvor «IT» har blitt det nye mantra. En nedleggelse av NoTAM vil være et enormt tilbakeskritt for den nyskapende delen av norsk musikk.

Oslo Sinfonietta – Eivind Buene
Oslo Sinfonietta er et kammerorkester som arbeider med fremførelser og bestillinger av nye musikkverk. For komponister i dag er elektroniske virkemidler en naturlig og nødvendig del av det musikalske uttrykket. Derfor er NoTAM et helt nødvendig senter hvor det finnes kompetanse og arbeidsmuligheter innenfor det teknologisk-estetiske området. For et ensemble som Oslo Sinfonietta vil det bli svært vanskelig å realisere verker i skjæringspunktet mellom tradisjonelle instrumenter og ny teknologi uten NoTAM. Vi har allerede vært i samtaler om et fast årlig samarbeide for å utnytte spisskompetansen innen de respektive feltene, for å sikre høy kvalitet både på den kunstneriske og den tekniske siden. Dersom det blir alvor av planene om å legge ned NoTAM betyr det et langt skritt tilbake for vårt arbeide innenfor dette feltet.

Ny Musikk – Peter Tornquist, president
Ny Musikk vil med dette be Departementet sette i gang tiltak for å stoppe raseringen av Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk (NoTAM). Vi er oppriktig bekymret for NoTAMs mulighet til å overleve på de knappe resurser de etterhvert sitter igjen med, og vil med dette peke på noen betydningsfulle oppgaver senteret utfører i vår del av musikklivet.

NoTAM bistår oss med teknologisk kompetanse og utstyr i forbindelse med avvikling av konserter, turneer, verksteder for skolebarn, osv. En betydelig del av repertoaret på våre arrangementer innebærer bruk av elektroniske virkemidler (datamaskiner, programvare, lydbånd, klangmoduler). Denne kompetansen er dyr og tidkrevende for den enkelte konsertprodusent. NoTAM sørger derfor for en mer effektiv bruk av offentlige kulturmidler.

NoTAM har fra første stund spilt en vesentlig rolle i å få norske komponister og utøvere ut på Internettet. Ny Musikk har fått verdifull hjelp til å utvikle sine nettjenester, og jobber nå med NoTAM for å utvikle nettet som egen arena for formidling av kunstmusikk.

Utvikling av nye formidlingsformer og målgrupper er noe Ny Musikk og NoTAM deler som felles mål. I denne forbindelse vil vi trekke frem de pedagogiske prosjektene «DSP» og «Bryt Lydmuren» som har Åpnet nysgjerrige ører i rundt om i landets skoler. Men også det pedagogiske arbeidet innenfor videreutdanning av kunstnere og teknologer er av aller største betydning for musikklivet.

Flere verk utviklet ved NoTAM har representert Norge under den årlige ISCM World Music Days (Verdensmusikkdagene). Komponister som Rolf Wallin, Jøran Rudi, Natasha Barrett, Cecilie Ore, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje og Ranghild Berstad har i tillegg gjentatte ganger blitt hedret av internasjonale juryer for verk utviklet ved NoTAM. NoTAM nyter etterhvert stor anerkjennelse for sin virksomhet, programvare og kunstneriske resultater.

Skapende virksomhet har mye til felles med forskning. Begge trenger langsiktige og forutsigbare rammer for å blomstre. Ny Musikk har siden tidlig på 50-tallet engasjert seg for Å etablere et miljø hvor kunst og teknologi kan trekke veksler på hverandre. NOTAM er kanskje ikke det første miljøet som får dette til, men er uten tvil det som fungerer best.

Vi ber om at innsparingen ved å la NoTAM forsvinne vurderes opp mot kostnaden ved å miste kontakt med den teknologiske utviklingen hele verden – også kunstnerne – må lære æ forholde seg til.

Tor Halmrast – komponist og sivilingeniør i akustikk

ad NoTAM: NoTAM spiller en hovedrolle på den fremtidsrettede musikkscene i Norge. For at fine utsagn om «inkorporering av ny teknologi» ikke bare skal bli tomme ord, må NoTAMs skapende aktivitet sikres/videreutvikles.

For min egen del kan jeg nevne at den prisbelønte musikk/lydinstallasjonen til Verdensutstillingen, EXPO92 i Sevilla samt senere arbeider for Norsk Form, OL94, og EXPO2000/Hannover ikke ville vært mulige å realisere uten nær kontakt med NoTAM-miljøet.

Statens Operahøgskole – Mette Berntzen
Gjennom oppslag i dagspressen og informasjon fra Norsk Komponistforening er undertegnede kjent med at bevilgningene til NoTAM står i fare. Dette er et senter som har bygget opp en enestående kompetanse og er daglig arbeidsplass for bl.a komponister, programmerere og musikkstudenter. De har også bidratt til nyskaping og realisering av mange nye norske verk.

Jeg vil med dette få uttrykke min bekymring over at norsk musikkliv står i fare for å miste en så viktig institusjon og oppfordre de bevilgende myndigheter til å trygge NoTAMs videre eksistens.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.