Janne Stang Dahl

Med Cikada for Ny Musikk

Daglig leder i Ny Musikk, Janne Stang-Dahl, er overrasket over at formannen i Norsk Komponistforening karakteriserer Cikada som et ensemble som gir uttrykk for «like slappe holdninger overfor norske komponister som Oslo Filharmoniske». Her gir hun en rekke eksempler på Cikadas arbeid for norsk musikk, som blant annet ga seg utslag i at 89 av i alt 121 Cikada-fremførte verker i løpet av fjoråret var norske.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I sitt Ballade-innlegg tirsdag spør formann i Norsk Komponistforening, Glenn Erik Haugland, om Ny Musikkk er «tjent med et ensemble som gir uttrykk for like slappe holdninger overfor norske komponister som Oslo Filharmoniske». Jeg er overrasket over denne sammenligningen, likeså hans retoriske spørsmål om Cikada ikke er i ferd med å ende opp som nok et «Ny Musikk Ensemble».

Debatten er ikke tjent med slike sammenligninger, og bør snarere rettes mot konkret innhold og kvalitet, kunstnerisk produksjon og formidling av såvel norske som utenlandske verker. Det er fristende og viske ut landegrenser i denne debatten, og diskutere ut i fra et felles internasjonalt perspektiv. Ja, Haugland, det er enklere å jobbe tett med lokale talenter enn talenter på andre siden av kloden. Men for å delta aktivt i det internasjonale kunstmusikkfeltet, og forhåpentligvis prestere å være med å skape noe i denne utviklingen, bør man strebe etter en kombinasjon der man handler «glokalt». Cikada er Ny Musikks fremste redskap for å presentere norske komponister utenlands, og ensemblet kan vise til etkvalitativt godt repertoar i så måte. At dette ofte kombineres med presentasjon av andre internasjonale stykker, viser ensemblets evne til å tenke en helhetlig formidlingssituasjon der ikke nasjonen, men musikken settes i fokus. Likevel gir ensemblet også «rene norske» konserter ­ for eksempel vil Cecilie Ore portretteres i Köln i november, i samarbeid med Saxofon Consentus og et tysk slagverkensemble. Det er også gledelig at ensemblet kan gi konserter i Norge der komponister som ikke er bosatt her til lands portretteres.

Et annet eksempel er plateselskapet ECM, som velger å satse stort på 2 nye utgivelser med Cikada i 2002. Dette drypper forhåpentligvis igjen til fordel og inspirasjon for alle skapende aktører i det norske musikkfeltet. Og når det gjelder Cikadas tilstedeværelse i utlandet, gis andre internasjonale ensembler lyst og nysgjerrighet til å fremføre norsk musikk. Ett eksempel er samarbeidet med det australske Elision ensemble, som i samarbeide med Ny Musikk Oslo har bestillt et verk av Sven Lyder Kahrs.

Cikada ser det som en av sine hovedoppgaver å dyrke fram norske komponisttalenter. På eget initiativ har det gjennom flere år vært arrangert lytterprøver og workshops med unge talenter fra Ny Musikk Komponistgruppe, som i dag teller over 20 aktive medlemmer. Dette tette samarbeidet munner ut i en større konsert med flere norske urfremføringer og CD-innspilling i 2002, dersom ekstern finansiering innvilges. Flere norke verk er under innstudering, og ytterligere seks er bestillt. I løpet av sin virksomhet i 2000 fremførte Cikada samlet hele 121 verker, hvorav 89 av disse var norske. Ensemblet hadde dette året 14 nyinnstuderinger, noe som vitner om en både dynamisk og ivrig aktivitet.

La det være sagt: For Ny Musikk er det en selvfølge å støtte opp under Cikada så lenge ensemblet ikke stagnerer. Slik situasjonen er i dag, medvirker ensemblet på flere nivåer, og er en av landsforeningens

spydspisser i formidlingen av innovative, nyskapende projekter, gjerne på tvers av etablerte genrer og kunstarter. Vi er priviligert over å kunne samarbeide med et ensemble som har mulighet og vilje til å presentere det nyeste nye av samtidskomponert musikk. Som en hederlig avslutning og godt eksempel på et aktivt år, urframføres prosjektet «Dark Matter» i Brisbane, Australia 16. november. Dette er et dristig prosjekt med karakter av å være en samarbeidsprosess fra grunnen av, mellom musikere, komponist og

billedkunstner. Prodsektet realiseres takket være stor velvillighet og økonomisk støtte fra norske, australske og engelske fonds og instanser.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev